ศูนย์สุขภาพสตรี

การดูแลสตรีตั้งครรภ์

การดูแลสตรีตั้งครรภ์

ก่อนตั้งครรภ์


ช่วงตั้งครรภ์


คลอดบุตร


การแพทย์ทางเลือก กับการผ่าตัดทางนรีเวช

โรคเฉพาะสตรีหลายโรคที่ผู้ป่วยมีโอกาสเลือกที่จะรักษานั้น ควรขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้และข้อจำกัดของการผ่าตัดแต่ละวิธีรวมถึงดุลยพินิจและประสบการณ์ของแพทย์ ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ ขอแนะนำการผ่าตัดเปิดผนังท้องและการผ่าตัดผ่านกล้องการแพทย์ทางเลือกที่อาศัยเทคโนโลยีใหม่


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพสตรี
ชั้น 2 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.