งดบริการ Medevac Center


โทร. 1724 : เพราะ 1 ชีวิต 7 วัน 24 ชั่วโมง ให้เราดูแล

เราเชื่อว่าทุกวินาทีมีค่าสำหรับผู้ป่วยในภาวะวิกฤต ช่วงเวลาเพียงเสี้ยววินาทีอาจตัดสินระหว่างความเป็นและความตาย สิ่งสำคัญที่สุดในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินคือการให้การรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที

ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือการแพทย์ที่ครบครันและทันสมัย ด้วยทีมแพทย์พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย โดยเป็นหนึ่งในศูนย์ที่มีความพร้อมในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประสานงานกับชุมชนอีกด้วย

ช่องทางติดต่อศูนย์อุบัติเหตุ

 • นพ. เอกกิตติ์ สุรการ
  ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศุนย์อุบัติเหตุ
  email: Ekkit.Su@bangkokhospital.com

 • คุณณัฐฑิณี บำรุงเชาว์เกษม
  ผู้จัดการโครงการศูนย์อุบัติเหตุ (Trauma Program Manager)
  email: nutthinee.ba@bangkokhospital.com


Trauma-overview
จุดเด่นของศูนย์อุบัติเหตุ

 • มีทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ พร้อมรับผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีเครื่องมือการตรวจเพื่อวินิจฉัย และรักษาที่ครบครัน ทันสมัย รวมถึงห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต พร้อมรับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีห้องตรวจปฎิบัติการ (clinical laboratory) ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีโปรแกรมสำหรับการป้องกันการบาดเจ็บ การให้ความรู้แก่ประชาชนและผู้ประกอบวิชาชีพ
 • มีศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้บาดเจ็บ รวมถึงทรัพยากรที่เพรียบพร้อมในการให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีทรัพยากรที่เพรียบพร้อมในการให้การรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีการให้ความรู้และสนับสนุนชุมชนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการให้ความรู้ เพิ่มพูนทักษะ และการวิจัยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพในการดูแลผู้ประสบอุบัติเหตุ
 • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ประสบอุบัติเหตุที่ดีกว่า โดยมีอัตราการตายและภาวะแทรกซ้อนที่น้อยกว่า
 • แอปพลิเคชันโหลดฟรี เพิ่มช่องทางขอความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์บนโทรศัพท์มือถือ “ BES i lert u” คลิกปั๊บรับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ได้ทันที โดยส่งตำแหน่งพิกัด GPS จากดาวเทียมผ่านระบบสมาร์ทโฟน 


ท่านสามารถ scan QR Code เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้ง “BES ilertu” (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อลงทะเบียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ผ่านระบบจีพีเอสกับทางโรงพยาบาล หากโทรศัพท์เข้ามาก็จะทราบทันทีว่าผู้ป่วยเป็นใครและมีพิกัดบ้านอยู่ที่ใด | คลิกเพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการใช้งาน BES I lertu


คู่มือสำหรับผู้บาดเจ็บทางสมอง

image

[Download: PDF Booklet


ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ (BDMS Emergency Services: BES) โทร. 1724  
ระหว่างประเทศ +66 2226 4565


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อุบัติเหตุ