Road Safety วางแผนรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนน

1 นาทีในการอ่าน
Road Safety วางแผนรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนน

แชร์

ทุกการเดินทางขับขี่อาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้จากหลายปัจจัย เพราะฉะนั้นการรู้วิธีป้องกันและรับมือกับอุบัติเหตุในสถานการณ์ต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย

 

สิ่งที่ต้องทำเมื่อรถเสีย

1) กรณีที่ต้องออกมานอกรถ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 • จอดรถชิดซ้าย
 • เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
 • ตั้งป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงหรือกรวยจราจร*
 • สวมเสื้อสะท้อนแสง
 • ควรยืนบริเวณด้านหน้ารถ

2) กรณีที่สามารถรออยู่ในรถได้ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

 • จอดรถชิดซ้าย
 • เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน
 • ตั้งป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสงหรือกรวยจราจร
 • คาดเข็มขัดนิรภัย
 • โทรขอความช่วยเหลือ

หมายเหตุ

***จอดรถข้างถนนต้องระวัง เลี่ยงการจอดรถในจุดเสี่ยง เช่น ขึ้นลงสะพาน ทางโค้ง หรือทางแคบ

***การวางป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง กรวยจราจรเตือนด้านหน้า และท้ายรถที่จอดเสีย มีระยะห่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความเร็วบนถนน เช่น

 • ความเร็ว 40 กม./ชม. ควรวางป้ายหรือกรวยห่างจากด้านหน้าและท้ายรถไม่ต่ำกว่า 40 เมตร
 • ความเร็ว 60 กม./ชม. ควรวางป้ายหรือกรวยห่างจากด้านหน้าและท้ายรถไม่ต่ำกว่า 60 เมตร
 • ความเร็ว 80 กม./ชม. ควรวางป้ายหรือกรวยห่างจากด้านหน้าและท้ายรถไม่ต่ำกว่า 80 เมตร
 • ความเร็วมากกว่า 100 กม./ชม. ควรวางป้ายหรือกรวยห่างจากด้านหน้าและท้ายรถไม่ต่ำกว่า 100 เมตร

Road Safety วางแผนรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนน
สิ่งที่ต้องทำเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุตกจากที่สูง

 • เมื่อพบเห็นผู้บาดเจ็บประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงหรือกระเด็นตกลงมาจากรถ ห้ามเขย่าหรือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นอันตรายต่อผู้บาดเจ็บได้
 • โทรขอความช่วยเหลือหรือแจ้งศูนย์อุบัติเหตุ
 • นำส่งสถานพยาบาลที่พร้อมที่ใกล้ที่สุด

Road Safety วางแผนรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนน
สิ่งที่ต้องทำเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุตกน้ำ

 • ตั้งสติ พยายามหาทางออกจากรถให้เร็วที่สุด
 • ปลดเข็มขัดนิรภัยออก
 • ตั้งสติ พยายามหาทางออกทางหน้าต่าง อย่ารอให้รถจมลงไป ให้พยายามเปิดกระจก และรีบออกมาทันที

Road Safety วางแผนรับมืออุบัติเหตุบนท้องถนน
ITEM ติดรถต้องมี

อุปกรณ์ที่ควรมีติดบนรถ ได้แก่

 • กรวยจราจรอย่างน้อย 2 อัน
 • ป้ายสามเหลี่ยมสะท้อนแสง
 • เสื้อสะท้อนแสง

 

แชร์