ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับเรา

safety-medical-transport-system

ณ จุดเกิดเหตุ ที่ซึ่งทุกวินาทีคือชีวิต ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยจากที่ห่างไกลไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ และ และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาล ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย ทีม และสาธารณะ

ในปี 2015 เราจึงได้นำมาตรฐานความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระดับสากลมาใช้ และได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐาน ตั้งแต่ทีมเคลื่อนย้ายขั้นพื้นฐานไปจนถึงทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต และทีมเคลื่อนย้ายเฉพาะทาง จากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล CAMTS Global (Commission on Accreditation of Medical Transport Systems)

BES-Tab-About-us-BES-CAMTS

โดยมี 13 โรงพยาบาลในเครือศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานครอบคลุมบริการในทุกภูมิภาค ดังต่อไปนี้ 

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออก

ภาคกลาง

ภาคใต้


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)