ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

camts-us-camts-global

New CAMTS US & CAMTS GLOBAL
Dual Medical Transport Accreditation

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านรับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ครบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ พร้อมกัน 2 มาตรฐาน (DUAL ACCREDITATION: CAMTS and CAMTS GLOBAL)  คือ

1. The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา 
2. The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Global

โดยให้บริการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังนี้

 • FIXED WING  โดยเครื่องบิน Cessna Citation X (HS-KCS)
  และ Cessna Citation Bravo (HS-MED, HS-EMT) Operate by MJETS 
 • ROTOR WING โดย Sky ICU’ Registration: HS-BHQ & HS-BHS Operate by BHS 

medical-transport-system

 • SURFACE 
  • Ambulance (รถพยาบาลฉุกเฉิน) &  Motorlance (มอเตอร์ไซด์การแพทย์ฉุกเฉิน)
  • BOAT : Hydrolance (เรือการแพทย์ฉุกเฉิน)

safety-medical-transport-system

 • MEDICAL ESCORT (ทีมแพทย์เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ)


รวมทั้งสิ้น 13 โรงพยาบาลในเครือศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) BDMS EMERGENCY SERVICES (BES) 
ได้แก่

 1. โรงพยาบาลกรุงเทพ

 2. โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

 3. โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท

 4. โรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์

 5. โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

 6. โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา 

 7. โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

 8. โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 9. โรงพยาบาลพญาไท 2 

 10. โรงพยาบาลพญาไท 3

 11. โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

 12. โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

 13. โรงพยาบาลสิริโรจน์อินเตอร์เนชั่นแนล

 


ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกใช้ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (BDMS Emergency Services: BES)

โทร.1724

BES-network-member


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)