ดูแลบาดแผลจากความร้อน Burn Injuries

Tab-ดูแลบาดแผลจากความร้อน

การดูแลรักษาบาดแผลจากความร้อนจำเป็นจะต้องลดความเจ็บปวดและรักษาแผลให้หายโดยเร็วที่สุด ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมด้วยทีมแพทย์สหสาขาที่มีความชำนาญ พร้อมให้การดูแลรักษาด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อดูแลบาดแผลตั้งแต่ระยะแรกถึงการป้องกันปัญหาจากแผลเป็น หรือลดเลือนรอยแผลเป็นให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง


ประเภทบาดแผลจากความร้อน

บาดแผลจากความร้อนประเมินตามความลึกและขนาดของบาดแผลเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 • ระดับที่ 1 (First Degree Burn) ความร้อนมีผลต่อชั้นหนังกำพร้า และด้านนอกของชั้นหนังแท้ ผิวหนังมีสีแดง มีอาการปวดแสบและกดเจ็บ ไม่มีการหลุดลอกของผิวหนัง ไม่มีถุงน้ำพองใส สามารถหายได้เอง ดูแลโดยเน้นการปกป้องผิวหนังเพื่อลดการระคายเคือง ผิวหนังมีรอยแดงหรือสีเข้มแล้วจางลง 
 • ระดับที่ 2 (Second Degree Burn) ความร้อนทำลายเนื้อเยื่อส่วนบนชั้นหนังแท้ทำให้ปวดแสบปวดร้อนมาก มีถุงน้ำพองใส หากแตกออกจะมองเห็นผิวหนังสีชมพูหรือแดงและมีน้ำเหลืองซึม แผลจะหายเมื่อผิวหนังที่ถูกทำลายหลุดลอกออกแล้วมีเซลล์ที่ดีงอกขึ้นมาทดแทน รักษาโดยการทำแผลสม่ำเสมอ ถ้าแผลลึกมากต้องทำแผลและกำจัดเนื้อเยื่อที่ตาย เพื่อช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและป้องกันการติดเชื้อ การดูแลที่เหมาะสมจะลดการทำลายเนื้อเยื่อ ป้องกันแผลลุกลาม และลดโอกาสเกิดปัญหาจากแผลเป็น
 • ระดับที่ 3 (Third Degree Burn) ผิวหนังจะถูกทำลายทั้งหมด อาจลึกถึงชั้นกระดูกและกล้ามเนื้อ ผิวจะแห้ง แข็ง เส้นเลือดที่ผิวหนังอุดตัน แผลจะหายเมื่อผิวหนังที่ตายถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อผังผืด แผลหายช้าและมักเกิดแผลเป็นนูนหนา ผังผืดที่เกิดขึ้นอาจดึงรั้งเนื้อเยื่อรอบๆให้ผิดรูป จำเป็นต้องกำจัดผิวหนังที่ตายแล้วปลูกถ่ายผิวหนังทดแทนให้แผลหายโดยเร็ว การรักษาซับซ้อนและควรดูแลโดยแพทย์ที่ชำนาญ

ความกังวลของผู้ป่วย

 1. กลัวเจ็บปวดในการทำแผลปวดแสบปวดร้อน
 2. กลัวการสูญเสียอวัยวะที่โดนแผลไหม้ เช่น มือ เท้า นิ้วมือ นิ้วเท้า ฯลฯ 
 3. กลัวการเกิดบาดแผลหดรั้ง แผลเป็น ความสวยงามของบาดแผล
 4. กลัวทางจิตใจ พบบ่อยมากและเป็นปัญหาสำคัญที่ผู้ป่วยกังวล 

กระบวนการรักษาแผลอุบัติเหตุจากความร้อน

แพทย์จะพิจารณาจากความรุนแรงขนาดและความลึกของบาดแผลจากความร้อนเป็นสำคัญโดยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมที่มีความชำนาญประกอบด้วย

 • การให้สารน้ำเพื่อแก้ไขอาการสูญเสียนอกหลอดเลือด การป้องกันการติดเชื้อของแผล หากมีการติดเชื้ออาจต้องทำการผ่าตัดเนื้อตาย ปลูกถ่ายผิวหนัง รวมถึงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ความบวมของเนื้อเยื่อต่าง ๆ อาจมีการทำหัตถการเพื่อลดความดันระหว่างโพรงกล้ามเนื้ออย่างทันท่วงที เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในการสูญเสียอวัยวะ 
 • การให้สารอาหารกระตุ้นภูมิต้านทาน ที่มีโปรตีนสูง เพื่อให้บาดแผลหายเร็วขึ้น ทำให้ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจเอาท่อช่วยหายใจออกได้เร็วขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิต

อย่างไรก็ตามใน 1 – 2 สัปดาห์แรกมีความสำคัญมาก หากบาดแผลอุบัติเหตุจากความร้อนได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น


เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลอุบัติเหตุจากความร้อน

เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลอุบัติเหตุจากความร้อนที่ช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นและลดการเกิดแผลเป็นได้แก่

 • การผ่าตัดตกแต่งแผลด้วยแรงดันน้ำ (Hydrosurgery) ใช้กระแสน้ำขนาดเล็กที่มีความเร็วสูงตัดเนื้อเยื่อที่ตายออก ข้อดีของวิธีนี้คือลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อส่วนที่ดี เมื่อเก็บรักษาเนื้อเยื่อที่ดีได้มากโดยเฉพาะหนังแท้ แผลจะสามารถหายเองได้ ลดความจำเป็นในการปลูกถ่ายผิวหนัง 
 • การปลูกถ่ายผิวหนังด้วย MEEK Micrograft เทคโนโลยีการตัดแบ่งผิวหนังและจัดวางแบบพิเศษ  สามารถขยายพื้นที่ปลูกถ่ายผิวหนังได้ 4 – 9 เท่าตัว ทำให้ใช้ผิวหนังที่ดีเพื่อการปลูกถ่ายได้มากขึ้น ใช้ปิดแผลบริเวณกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต
 • วัสดุปิดแผลที่กระตุ้นการหายของบาดแผล คุณสมบัติของวัสดุปิดแผลที่มีความพิเศษสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนัง ช่วยให้แผลหายได้เร็วยิ่งขึ้น อาทิ แผ่นปิดแผลซิลิโคน เจลทาแผล เป็นต้น ทั้งนี้บาดแผลต้องผ่านการดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ เพื่อเลือกใช้วัสดุปิดแผลที่เหมาะสมกับแต่ละแผล

การดูแลของเรา

ศูนย์อุบัติเหตุ โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้การดูแลทุกบาดแผลอุบัติเหตุจากความร้อนตั้งแต่ระยะแรกไปจนถึงการป้องกันปัญหาจากแผลเป็น ด้วยความชำนาญของทีมแพทย์และทีมสหสาขา มีการวางแผนการรักษาอย่างครอบคลุมในทุกรายละเอียดจากทีมศัลยแพทย์ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู พยาบาล นักกายภาพบำบัด รวมทั้งวิสัญญีแพทย์เพื่อลดความเจ็บปวดในกรณีที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือทำแผล ผู้บาดเจ็บที่อาการรุนแรงต้องพร้อมดูแลตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อแก้ไขภาวะช็อก และไตวาย ขั้นตอนการสมานแผลมีการกำหนดอาหารที่ควรได้รับ และมีการรักษาเสริม เช่น การใช้ออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) ช่วยทำให้บาดแผลหายเร็ว เพิ่มอัตราการรอดชีวิต ลดภาวะแทรกซ้อน ลดการเกิดแผลเป็น และปัญหาจากแผลเป็นนูนหน้าหดรั้ง หลังการรักษาจะมีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจอีกครั้ง

รู้ทันบาดแผลจากความร้อน โทร.1724 BDMS MEDEVAC CENTER”


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์อุบัติเหตุ