Workshop : Silver Age Care รุกก่อนล้ม ป้องกันก่อนลาม

< 1 นาทีในการอ่าน
Workshop : Silver Age Care รุกก่อนล้ม ป้องกันก่อนลาม

แชร์

ในเดือนแห่งผู้สูงอายุ โรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ จัดกิจกรรม “Silver Age Care  รุกก่อนล้ม…ป้องกันก่อนลาม” ร่วมกับพันธมิตร อย่าง AIA ประเทศไทย SCG เพจมนุษย์ต่างวัย และเพจลืมป่วย มุ่งให้คนไทยตระหนักถึงความรุนแรงของการล้มในผู้สูงอายุ รวมถึงการให้ข้อมูลความรู้ในการเตรียมตัว เพื่อลดความรุนแรงของการล้ม จัดสัมมนาในหัวข้อ ยันต์กันล้ม แบบฉบับชาว สว. โดย พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์ อายุรแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ เข้าใจวัยซิลเวอร์ กับภาวะ “กลัวหกล้ม”  โดย นพ. อโณทัย สุ่นสวัสดิ์ จิตแพทย์ผู้สูงอายุ และจัด Workshop รุกก่อนล้ม ป้องกันก่อนลาม โดย นพ.เอกกิตติ์ สุรการ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุ  ให้กับผู้ที่สนใจร่วมงานกว่า 140 ท่าน

แชร์