ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

ใครคือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูงอายุ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ คืออายุรแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ที่ได้รับการอบรมจากต่างประเทศมาโดยเฉพาะ เพื่อการดูแลรักษาโรคและภาวะต่างๆ ที่พบในผู้สูงอายุ

ทำไมต้องมีแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

การดูแลรักษาเด็กต้องใช้หมอเด็ก เพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก การดูแลรักษาผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกัน ต้องการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลโดยเฉพาะเนื่องจาก ร่างกายของผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายที่ต่างไปจากวัยหนุ่มสาว การดูแลรักษาในรูปแบบเดิมอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้

อะไรคือหน้าที่และบทบาท แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยที่ควรจะมาที่ศูนย์

  • ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปี
  • ผู้ป่วยที่มีอาการของโรคผู้สูงอายุ เช่น หลงลืม , ปัสสาวะเล็ด ผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องการรักษาโรคเรื้อรังต่อเนื่อง เช่น โรคความดันโลหิตสูง, โรคกระดูกพรุน

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.