ฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด

วางแผนรักษาและฟื้นฟูบำบัดอวัยวะต่างๆ จากความผิดปกติ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมสหสาขาวิชาชีพ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
โรงพยาบาลชีวา ทรานสิชั่นนัล แคร์
ศูนย์รักษากระดูกหัก
โรคหลอดเลือดสมอง
คลินิกโรคข้อและรูมาติสซั่ม