ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

ทีมสหสาขาที่ดูแลผู้ป่วยประกอบไปด้วย อายุรแพทย์ผู้สูงอายุ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยมีแนวทางการรักษาที่ได้มาตรฐาน มีการกำหนดแผนการรักษาที่แน่นอนไว้ล่วงหน้า รวมถึงการติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่อง

ภายในหน่วยให้การดูแลระยะฟื้นฟู เป็นห้องพิเศษส่วนตัวจำนวน 15 ห้อง ซึ่งจะมี ห้องกายภาพบำบัดภายในหน่วย และมีห้องกิจกรรมบำบัดเพื่อให้ผู้ป่วยได้ผ่อนคลายในระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาล โดยห้องพักผู้ป่วยแต่ละห้องได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการพักฟื้นผู้ป่วยสูงอายุโดยเฉพาะ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.