ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบเชิงลึก

2 นาทีในการอ่าน
ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบเชิงลึก

แชร์

รู้จักกับโปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุเป็นการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุแบบลงลึก โดยใช้ทีมสหสาขาในการประเมินสุขภาพแบบองค์รวม ประกอบไปด้วย

 1. ทีมแพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมผู้สูงอายุ (American Board Certified Geriatricians) ตรวจคัดกรองสุขภาพทั่วไปและโรคผู้สูงอายุ เช่น โรคความจำเสื่อม เดินลำบาก ปัสสาวะเล็ด หกล้มบ่อย รวมไปถึงการตรวจการมองเห็น การได้ยิน และภาวะโภชนาการ
 2. เภสัชกรรีวิวการใช้ยาและอาหารเสริมเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนประเภทยาและขนาดยาที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
 3. นักกายภาพบำบัดตรวจประเมินการเดินและการทรงตัว พร้อมทั้งให้คำแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสม
 4. นักโภชนาการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการเฉพาะบุคคล

 

ตรวจสุขภาพเฉพาะผู้สูงอายุ

การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่าผู้ป่วยทั่วไป กว่าสองในสามของผู้สูงอายุมีโรคเรื้อรังตั้งแต่สองโรคขึ้นไป ผู้สูงอายุมีการใช้ยาหลายชนิดซึ่งอาจนำไปสู่อาการไม่พึงประสงค์จากยา และยังมีบางส่วนที่มีปัญหาโรคผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม เดินลำบาก แต่ผู้ป่วยมักเข้าใจผิดว่าเป็นการเสื่อมสภาพตามวัย ทั้งที่อาจจะรักษาให้หายขาดได้หรือบรรเทาอาการให้ดีขึ้นถ้าได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เพิ่งเริ่มมีอาการ นอกจากนี้ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่มักจะพบแพทย์แต่แพทย์เฉพาะทางเพื่อรักษาโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง แต่ไม่ได้รับการตรวจร่างกายประจำปีและการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และปอดอักเสบ

 

ประโยชน์จากการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

จากข้อมูลงานวิจัยในต่างประเทศ โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุช่วยให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น

 

ใครควรตรวจโปรแกรมผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยสูงอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปซึ่งมีโรคประจำตัวหลายโรค และเริ่มมีอาการของโรคผู้สูงอายุ เช่น หลงลืมบ่อย หกล้มบ่อย และมีปัญหาการเดินเหิน

 

เตรียมตัวตรวจโปรแกรมสุขภาพผู้สูงอายุ

ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยเก่าสามารถให้แพทย์ประจำที่ดูแลส่งตัวมายังศูนย์อายุรกรรมผู้สูงอายุเพื่อทำการนัดหมาย ในกรณีผู้ป่วยใหม่ให้ติดต่อลงทะเบียนทำนัดกับศูนย์อายุรกรรมก่อน โดยผู้ป่วยทุกคนจะต้องนำขวดยาทั้งหมดรวมไปถึงอาหารเสริมที่ทานอยู่มาในวันตรวจ และผู้ป่วยควรจะมากับผู้ดูแลหรือคนในครอบครัว ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใหม่ให้นำเวชระเบียนและข้อมูลการรักษาจากสถานพยาบาลเดิมมาด้วย

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงลึกสำหรับผู้สูงวัย(อายุ 60 ปีขึ้นไป)


Longevity Program

 • การตรวจร่างกายและให้คำแนะนำทางด้านสุขภาพ โดยอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ (American Board Certified Geriatricians)

 • รายการการประเมินของโปรแกรมตรวจสุขภาพ (Longevity)

 • การตรวจประเมินภาวะความทรงจำ (Cognitive Screening Program)

 • การตรวจประเมินการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน (Activity of Daily Living Screening)

 • การตรวจการคัดกรองสุขภาพ (Health Maintenance Screening)

 • การตรวจการได้ยิน (Basic Hearing Screening)

 • การประเมินการขับถ่าย (Incontinence Screening)

 • การประเมินการเดินและการทรงตัว และการให้คำแนะนำด้านการออกกำลังกายที่เหมาะสม (Gait and Balance Screening)

 • การตรวจการมองเห็น (Basic Eye Screening)

 • การประเมินภาวะโภชนาการเฉพาะบุคคล โดยนักโภชนาการ (Nutritional Assessment)

 • การประเมินการใช้ยาและอาหารเสริม โดยเภสัชกร Medication (Assessment by Pharmacist)

 • การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและการวางแผนการดูแลสุขภาพในระยะยาว โดยทีมแพทย์สหสาขา (Holistic Approach With Long Team Care Plan By Multidisciplinary Team)

* กรุณานำยาและอาหารเสริมที่รับประทานและประวัติการรักษาที่ผ่านมาในวันตรวจ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.

แชร์