ใครคือแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ?

1 นาทีในการอ่าน
ใครคือแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ?

แชร์

 1. ใครคือแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ

  แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ คือ แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมที่ผ่านการอบรมเพิ่มเติมเฉพาะด้านการดูแลรักษาผู้สูงอายุ ตัวอย่างก็เหมือนกับหมอโรคหัวใจก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านอายุรกรรมที่เรียนเพิ่มเติมด้านโรคหัวใจเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านโรคหัวใจโดยเฉพาะ


 2. ทำไมถึงต้องมีแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ?

  ในปัจจุบันคนมีมีอายุยืนยาวขึ้น ด้วยอายุที่มากขึ้นผู้สูงอายุจะมีโรคประจำตัวเรื้อรังหลายโรคซึ่งจะต้องรักษากับหมอเฉพาะทางหลายด้าน รวมไปถึงมีการใช้ยาหลายประเภท นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามวัย เช่น เรื่องสายตาและการได้ยิน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงมีความซับซ้อน ดังนั้นผู้สูงอายุควรจะมีแพทย์ประจำที่มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาโรคผู้สูงอายุ ช่วยเป็นคนประสานการดูแลผู้ป่วยกับแพทย์เฉพาะทางด้านต่าง ๆ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


 3. การรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุเป็นอย่างไร?

  การรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุเป็นการรักษาแบบที่เรียกว่า องค์รวม เป็นการดูแลสุขภาพแบบภาพรวม ไม่ได้มุ่งแต่รักษาแค่โรคใดโรคหนึ่ง โรคหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุ เช่น โรคข้อเสื่อม สมองเสื่อม การรักษาไม่ใช่เพื่อหายขาด แต่เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะมีการตรวจประเมินโรคผู้สูงอายุเพื่อตรวจพบแต่เนิ่น ๆ เช่น โรคความจำเสื่อมระยะต้น โรคปัสสาวะเล็ด นอกจากนี้ยังมีการประเมินเรื่องการดูแลสุขภาพโดยทั่วไป มีการให้คำแนะนำเรื่องโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม วัคซีนอะไรที่ควรฉีดตามวัย และการตรวจคัดกรองมะเร็ง

  นอกจากเรื่องของการตรวจคัดกรองโรคแล้วจะมีการประเมินการใช้ยาโดยเภสัชกร เพราะผู้สูงอายุมักจะใช้ยาหลายชนิด ซึ่งบางชนิดยาที่ทานอาจมีปฏิกิริยาต่อกันหรือเป็นยาที่ไม่ควรใช้ในผู้สูงอายุ ทั้งนี้การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นอันตรายจนถึงชีวิตได้ รวมถึงการดูว่าอาหารเสริมประเภทไหนที่เหมาะสม ผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาด้านโภชนาการ ซึ่งตรงนี้จะมีการคัดกรองภาวะโภชนาการโดยนักโภชนาการเพื่อให้คำแนะนำที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.

แชร์