ศูนย์กุมารเวช

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ “กูรู เรื่องผู้หญิงและเด็ก”

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ ปรับโฉมใหม่ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นสดใสและมุมเสริมสร้างจินตนาการที่เต็มไปด้วยพรอพสุดน่ารักมากมาย พร้อมด้วยบริการครบในที่เดียว กับทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางกว่า 50 ท่าน และพยาบาลมากประสบการณ์ที่พร้อมดูแลเด็กแรกเกิดไปจนถึงวัยรุ่นไม่เกิน 15 ปีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยห้องตรวจมากกว่า 20 ห้อง เพื่อให้เจ้าตัวเล็กมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการดี เติบโตสมวัย

บริการเพื่อคุณพ่อคุณแม่และเจ้าตัวเล็ก

1) การตรวจรักษาทั่วไป

 • บริการตรวจ ประเมิน วิเคราะห์ รักษา เพื่อป้องกันโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยทีมแพทย์และบุคลากร ประกอบด้วยกุมารแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์เฉพาะสาขา พยาบาลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลากหลายสาขา เช่น กุมารเวชระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ โรคหัวใจ ระบบประสาทและสมองเด็ก จิตเวช ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ต่อมไร้ท่อ ทางเดินปัสสาวะ โรคเลือด มะเร็งเด็ก ทันตกรรมเด็ก
 • ดูแลใส่ใจพัฒนาการเด็กทุกรายละเอียด ตรวจเช็กสุขภาพ แก้ไขการพูด การทำกิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด และให้การดูแลรักษาอย่างครบถ้วน โดยให้คำแนะนำการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอย่างเหมาะสม เป็นธรรมชาติ เน้นความอบอุ่นในครอบครัว และวิธีการเล่นกับเด็ก โดยทีมสหสาขาวิชาชีพที่คลินิกพัฒนาการและการเจริญเติบโต (CDNC-Child Development Neuropsychiatric Clinic)


พร้อมค้นหาตัวตนของลูกน้อยด้วยการตรวจวิเคราะห์พัฒนาการตั้งแต่วัย 1 เดือน – 5 ปี เพื่อเสริมจุดเด่นต่อยอดพัฒนาการให้เต็มตามศักยภาพ

ซึ่งศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ มีโปรแกรมการตรวจที่หลากหลาย โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กร่วมกับผู้ปกครองในการตรวจประเมิน พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ได้แก่

2) บริการที่โดดเด่น

หน่วยดูแลทารกแรกเกิดวิกฤติ (Neonatal Intensive Care Unit : NICU)

พร้อมดูแล

 • ทารกคลอดก่อนกำหนด อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์ (หรือหลังอายุครรภ์ 42 สัปดาห์)
 • ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,500 กรัม หรือมากกว่า 4,000 กรัม
 • ทารกมีน้ำหนักผิดปกติเมื่อเทียบกับอายุครรภ์
 • ทารกแฝด
 • ทารกตรวจพบความผิดปกติ เช่น ขาดออกซิเจน
 • ทารกมีท่าผิดปกติในครรภ์ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง
 • ทารกเกิดความผิดปกติระหว่างคลอด
 • ทารกพิการแต่กำเนิด

ด้วยทีมกุมารแพทย์สาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิดตลอด 24 ชั่วโมง มีการวัดสัญญาณชีพตลอดเวลา ควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ดูแลรักษาระบบทางเดินหายใจ เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน เฝ้าระวังติดตามและการดูแลรักษาเฉพาะโรคดูแลด้านโภชนาการและด้านขับถ่าย ติดตามด้านพัฒนาการในระยะสั้นและระยะยาว

บริการด้านการทำหัตการ Endocrine Testing

ได้แก่

 • ตรวจเพื่อป้องกันและรักษาโรคอ้วนในเด็ก ตรวจทดสอบความทนทานต่อน้ำตาลเพื่อวินิจฉัยโรคเบาหวานและภาวะเสี่ยงในเด็กและวัยรุ่น (Obesity / DM Screening : Oral Glucose Tolerance Test – OGTT)
 • ตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนเจริญเติบโต (ภาวะเตี้ย) (Growth / Short Stature : Suspected Growth Hormone Deficiency)
 • ตรวจการเป็นหนุ่มเป็นสาวก่อนวัย (Precocious Puberty)
 • ตรวจสภาวะการทำงานผิดปกติของต่อมหมวกไต (Acth Stimulation Test : 1 mcg.)

โปรแกรมฉีดวัคซีนตามวัย

 • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ ฮิบ
 • วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ บี
 • วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
 • วัคซีนเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
 • วัคซีนเอชพีวี ป้องกันไวรัสเอชพีวี 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
 • วัคซีนโรต้า
 • วัคซีนอีสุกอีใส

ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉิน

ด้วยทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเด็กตลอด 24 ชั่วโมง

เพราะศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ เชื่อมั่นในพื้นฐานของความรักและความเข้าใจในครอบครัว เราพร้อมตรวจนิจฉัย ดูแล และรักษาเด็กแบบองค์รวม โดยทีมกุมารแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาการและศักยภาพที่สมวัย เติบโตอย่างมั่นใจ มีสุขภาพที่แข็งแรงยั่งยืน


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.