วัคซีนเด็กเสริมภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวเล็ก

1 นาทีในการอ่าน
วัคซีนเด็กเสริมภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวเล็ก

แชร์

วัคซีนมีความสำคัญกับเด็กอย่างมาก เพราะนอกจากช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ยังช่วยป้องกันโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อพัฒนาการการเติบโตในอนาคตได้ ดังนั้นเด็กจึงควรได้รับวัคซีนตามคำแนะนำของแพทย์ให้ครบตามช่วงอายุเพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง


ฉีดวัคซีนให้เหมาะกับเด็ก

วัคซีนที่เด็กควรได้รับตามอายุต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

อายุ

ชนิดวัคซีน

แรกเกิด

 วัคซีนป้องกันวัณโรค

 วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 1

2 เดือน

 วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี ครั้งที่ 2 

 วัคซีนรวม คอตีบ – ไอกรน – บาดทะยัก ครั้งที่ 1

 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 1

 วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ครั้งที่ 1

4 เดือน

 วัคซีนรวม คอตีบ – ไอกรน – บาดทะยัก ครั้งที่ 2

 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 2

 วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ครั้งที่ 2

6 เดือน

 วัคซีนรวม คอตีบ – ไอกรน – บาดทะยัก ครั้งที่ 3

 วัคซีนโปลิโอ ครั้งที่ 3

 วัคซีนป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย ครั้งที่ 3

7 เดือน

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่ 1

8 เดือน

 วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่ 2

*** หลัง 8 เดือนไปแล้วควรฉีดวัคซีนตามวัยอย่างต่อเนื่องเพื่อคงความสมบูรณ์แข็งแรงของลูกน้อย

 

วัคซีน, ฉีดวัคซีน, วัคซีนเด็ก, วัคซีนลูกน้อย, วัคซีนวัณโรค, วัคซีนตับอักเสบบี, วัคซีนไข้หวัดใหญ่, วัคซีนบาดทะยัก

สังเกตสักนิดหลังฉีดวัคซีนเด็ก

เนื่องจากวัคซีนทุกชนิดมีโอกาสทำให้เกิดอาการแพ้ได้แม้จะน้อยมากก็ตาม พ่อแม่จึงควรสังเกตอาการของเจ้าตัวน้อยหลังรับวัคซีนไปแล้ว 30 นาที ไปจนถึง 2 – 3 วัน หากมีไข้ขึ้น งอแง ไม่สบายตัว เกิดความผิดปกติรุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน

ปัจจุบันกำหนดการรับวัคซีนจะอยู่ในประวัติข้อมูลของเด็กตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งแพทย์จะแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่ทราบอย่างละเอียด สิ่งสำคัญคืออย่าละเลยที่จะพาลูกน้อยไปฉีดวัคซีนตามกำหนดเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาว 


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 4 อาคาร B โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.00 - 20.00 น.

แชร์