ศูนย์โรคลมชัก ระบบประสาท สมองเด็ก

ศูนย์โรคลมชัก ระบบประสาท สมองเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมดูแลผู้ป่วยเด็กลมชัก โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทในเด็กที่มีความชำนาญการรักษาโรคลมชัก พร้อมทำการรักษาแบบบูรณาการ Multidisciplinary Team และ การดูแลรักษาขั้นสูง Advance Treatment Options สำหรับการรักษาที่มีความซับซ้อน มีการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างกุมารประสาทวิทยาและแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยที่ทันสมัย ได้แก่ MRI, Long Term Video EEG Monitoirng, Genetic Testing เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี Advance Epilepsy Clinic ที่พร้อมดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยเด็กในกรณีลมชักดื้อยาให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเร็ว


เครื่องมือและเทคนิคการรักษา

 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยทางรังสี 
 • การตรวจทางพันธุกรรม
 • การรักษาด้วยยากันชัก 
 • การรักษาแบบ Advance Treatment Options ได้แก่ Presurgical Evaluation, Epilepsy Surgery, Vagus Nerve Stimuator and Ketogenic Diet

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

 1. โทรนัดหมายวันเวลาที่สะดวก 
 2. แจ้งรายละเอียดอาการความเจ็บป่วย
 3.  เข้ารับบริการตามเวลานัดหมาย
 4. ซักประวัติ ตรวจร่างกาย โดยแพทย์อาจส่งตรวจพิเศษเพิ่มเติมตามอาการของผู้ป่วยเด็ก
 5. แพทย์เฉพาะทางให้การดูแลรักษาและคำแนะนำ
 6. แพทย์เฉพาะทางนัดติดตามอาการ

ทีมแพทย์ผู้ดูแล


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคลมชัก ระบบประสาท สมองเด็ก
โรงพยาบาลกรุงเทพ