ศูนย์เลสิก

 1. ReLEx SMILE เลสิกไร้ใบมีดแบบแผลเล็ก
  เป็นการรักษาภาวะสายตาสั้นและเอียง โดยการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเลเซอร์ แผลมีขนาดเล็ก

 2. FemtoLASIK เลสิกไร้ใบมีด
  เป็นการทำเลสิกแบบไร้ใบมีด โดยใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน (Bladeless LASIK หรือ All-Laser LASIK) ในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์เข้ามาใช้แก้ไขสายตาสั้น เอียง และสายตายาวแต่กำเนิด

 3. ICL (Implantable Collamer Lens) เทคโนโลยีเลนส์เสริม
  ทางเลือกสำหรับผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติมาก ผู้ที่มีกระจกตาบางและตาแห้งมาก หรือไม่อยากให้กระจกตาบางจากการทำเลสิก เพื่อแก้ไขสายตาสั้น เอียง และสายตายาวแต่กำเนิด โดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อกระจกตา ไม่ทำให้ตาแห้งหรืออักเสบ

 4. LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis)
  เลสิกเป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ,สายตาสั้น,สายตายาวและสายตาเอียงแบบถาวร

 5. PRK (PhotoRefractive Keratectomy) การรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์
  เป็นการรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่เลสิกมีการแยกชั้นกระจกตา แต่พีอาร์เคไม่ต้องแยกชั้นกระจกตา แต่ใช้แสงเลเซอร์ปรับผิวกระจกตาโดยตรง

 6. FemtoLASIK PRESBYOND เลสิกไร้ใบมีด แก้ปัญหาสายตายาวตามอายุ
  เดิมเรียกว่า Laser Blended Vision (LBV) เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการแก้ไขสายตายาวตามอายุ สายตาสั้น เอียง และสายตายาวแต่กำเนิดพร้อมกัน ด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน


ข้อดีของแต่ละการรักษา-LASIK
คลิกดูภาพขนาดใหญ่ขึ้น

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.