ศูนย์เลสิก

 1. ReLEx SMILE เลสิกไร้ใบมีดแบบแผลเล็ก
  เป็นการรักษาภาวะสายตาสั้น และเอียง โดยการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาด้วยเลเซอร์ แผลมีขนาดเล็ก

 2. FemtoLASIK เลสิกไร้ใบมีด
  เป็นการพัฒนานำเทคโนโลยีการทำเลสิกแบบไร้ใบมีดโดยใช้เลเซอร์ทุกขั้นตอน (bladeless lasik หรือ All-Laser LASIK) ในการแยกชั้นกระจกตาด้วยแสงเลเซอร์เข้ามาใช้

 3. ICL เลนส์เสริม : อีกทางเลือกของผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติมาก 
  เป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (สายตาสั้น สายตายาวโดยกำเนิด และสายตาเอียง) แบบถาวร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของผู้ที่มีค่าสายตาผิดปกติมาก ซึ่งอาจไม่สามารถที่จะทำเลสิคได้ 

 4. LASIK (Laser In-Situ Keratomileusis) 
  เลสิกเป็นวิธีการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ,สายตาสั้น,สายตายาวและสายตาเอียงแบบถาวร

 5. PRK (photorefractive keratectomy) การรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์
  เป็นการรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่เลสิกมีการแยกชั้นกระจกตา แต่พีอาร์เคไม่ต้องแยกชั้นกระจกตา แต่ใช้แสงเลเซอร์ปรับผิวกระจกตาโดยตรง

 6. Laser Blended Vision (LBV) การรักษาสายตายาวตามอายุ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.