เลสิก ผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียงแบบถาวร

1 นาทีในการอ่าน
เลสิก ผ่าตัดรักษาสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียงแบบถาวร

แชร์

ตลอดวิวัฒนาการอันยาวนานในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา มีผู้ค้นพบว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) มีคุณสมบัติพิเศษในการปรับความโค้งบนผิวกระจกตาได้ หมายถึง สามารถทำเลนส์แว่นตาไว้บนกระจกตาเพื่อรักษาภาวะสายตาผิดปกติ สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง โดยวิธีที่นิยมที่สุดเรียกว่า วิธีผ่าตัดการทำเลสิก (LASIK หรือ Laser In – Situ Keratomileusis) เพื่อรักษาภาวะสายตาผิดปกติสายตาสั้น สายตายาว และสายตาเอียงแบบถาวร 

เลสิก, แก้ไขสายตาผิดปกติ, สายตาสั้น, สายตายาว, สายตาเอียง

ขั้นตอนทำเลสิก

วิธีการผ่าตัดเลสิกมี 2 ขั้นตอนเพื่อแก้ไขสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง ได้แก่
  1. แพทย์จะทำการเปิดแยกชั้นกระจกตาออกเป็นแผ่นบาง ๆ ที่เรียกว่า Flap
  2. การใช้ Excimer Laser ขัดเนื้อกระจกตาชั้นกลางเพื่อเปลี่ยนความโค้งของกระจกตาโดยรวมแล้วจึงปิดชั้น Flap ของกระจกตาเข้าที่เดิม

เลสิกแบบดั้งเดิม

การทำเลสิกแบบดั้งเดิมนั้นใช้เครื่องแยกชั้นกระจกตา ซึ่งเป็นใบมีดชนิดพิเศษ (Microkeratome) ในการแยกชั้นกระจกตา ก่อนจะใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์สลาย ปรับความโค้งกระจกตาทีละชั้นจนได้ความโค้งเว้าที่เหมาะสม


เลสิกแบบใหม่

ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากในปัจจุบัน สถาบันการแพทย์ชั้นนำทั่วโลกต่างหันมาใช้แสงเลเซอร์ในขั้นตอนแรกในการผ่าตัดเปิดกระจกตาแทนการใช้ใบมีด Microkeratome แบบเก่า ที่ซึ่งทำให้สามารถแยกชั้นกระจกตาให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่วางแผนไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ลดความคลาดเคลื่อนในการแยกชั้นกระจกตา

 

ข้อดีเลสิกแบบใหม่

  • แยกชั้นกระจกตาได้อย่างถูกต้องด้วยความเร็วในการสแกนสูงจึงแยกผิวกระจกตาได้อย่างเรียบเนียน บางและแข็งแรงกว่าแบบใช้ใบมีด

  • ลดปัญหาผิวกระจกตาถลอก กระจกตาที่แยกได้มีความเรียบ ทำให้การหายของแผลเร็วขึ้น

  • ลดการระคายเคืองหลังผ่าตัด การมองเห็นเป็นปกติเร็วขึ้น มีการสัมผัสผิวกระจกตาอย่างนุ่มนวล

  • ใช้เวลาไม่นานสำหรับดวงตาแต่ละข้าง สามารถทำได้แบบผู้ป่วยนอก และไม่จำเป็นต้องพักรักษาในโรงพยาบาลและไม่ต้องวางยาสลบ

  • ผู้ป่วยสามารถมองเห็นเป็นปกติเร็วขึ้นและสามารถกลับไปทำงานได้ในวันรุ่งขึ้น


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ
จันทร์ - เสาร์ 08.00 - 17.00 น.
อาทิตย์ 08.00 - 16.00 น.

แชร์