การรักษาด้วยวิธี PRK

2 นาทีในการอ่าน
การรักษาด้วยวิธี PRK

แชร์

relex_lasik_register

“ผ่าตัดแผลเล็กด้วยเลเซอร์ทุกขั้นตอน
แก้ไขสายตาสั้นและสายตาเอียง
อ่อนโยนต่อดวงตา แผลหายเร็ว”

อีกขั้นของเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีด ReLEx (Refractive Lenticule Extraction)
ขอรับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

8eecbd8e983dbffd1c1dd42c83ecfbc9

PRK (photorefractive keratectomy) เป็นการรักษาสายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์เหมือนกัน แต่ต่างกันที่เลสิกมีการแยกชั้นกระจกตา แต่พีอาร์เคไม่ต้องแยกชั้นกระจกตา แต่ใช้แสงเลเซอร์ปรับผิวกระจกตาโดยตรง เมื่อปรับความโค้งเสร็จแล้วจึงปิดแผลด้วยคอนแทคเลนส์ชนิดพิเศษ เพื่อรอให้‰ผิวด้านบนโตกลับมาคลุมเหมือนเดิม แล้วจึงนำคอนแทคเลนส์ออก  ดังนั้นการทำเลสิกจะมีข้อดีกว่าการทำ PRK ตรงที่เลสิกจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายตาหลังผ่าตัดมากกว่า ไม่ค่อยมีอาการเคืองหรือปวดตาและสายตาจะกลับคืนเป็นปกติได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าการทำผ่าตัดด้วยวิธี PRK

 

ผู้ที่ต้องการทำเลสิก ควรมีคุณสมบัติอย่างไร

           
คนส่วนใหญ่อาจคิดว่าใคร ๆ ก็สามารถเข้ารับการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ได้ ในทางตรงกันข้ามคนบางคนอาจมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมกับการทำเลสิก โดยปกติจักษุแพทย์จะต้องทำการตรวจสอบวัดค่าสายตา ตรวจประเมินสภาพตาอย่างละเอียด รวมถึงและการมีการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษอื่นๆ เช่น ความโค้งและความหนาของกระจกตา ขนาดรูม่านตา วัดระดับการเบี่ยงเบนของแสง (wavefront analysis)เป็นต้นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานในการเข้ารับการผ่าตัดทำเลสิกหรือไม่ 

คุณสมบัติพื้นฐานมีดังนี้

  • มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 

  • มีค่าสายตาคงที่อย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี

  • ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตรไม่มีโรคของกระจกตา และโรคตาอย่างอื่นที่รุนแรง เช่น จอประสาทตาเสื่อม ตาแห้งอย่างรุนแรง หรือโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรค เบาหวาน มีความเข้าใจถึงการผ่าตัดด้วยวิธี การแก้สายตาขาดหรือเกิน (การเห็นแสงกระจาย ความคมชัดไม่คงที่ ภาวะตาแห้ง)

ผลข้างเคียงน้อย

การตัดสินใจทำการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกตินับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้ ดังนั้นพึงศึกษาข้อมูลให้ถ่องแท้ทั้งในแง่ประโยชน์ที่จะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยทั่วไปแล้วเลสิกเป็นหัตถการที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาสายตาหากอยู่ภายใต้การดูแลจากจักษุแพทย์ที่มีประสบการณ์ และแทบไม่พบภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่ส่งผลให้เกิดความจำเป็นในการต้องทำการผ่าตัดแก้ไขหรือทำให้เกิดการสูญเสียทัศนวิสัยอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ดีอาจพบผลข้างเคียงเล็กน้อย ดังนี้

  • การติดเชื้อ (Infection) 

  • การแก้สายตาขาดหรือเกิน (Under and Over corrections)

  • การเห็นแสงกระจาย (glare) หรือ มีรัศมีรอบดวงไฟ (Halo) โดยเฉพาะตอนกลางคืน ในระยะแรกๆ หลังการรักษาแล้วจะค่อยๆ ดีขึ้น 

  • ความคมชัดไม่คงที่ (Fluctuation of vision)

  • ภาวะตาแห้ง (Dry Eyes)


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เลสิก
ชั้น 5 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ ทุกวัน 8.00 - 16.00 น.

แชร์