ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center

 


CALL 1724
ONE NUMBER
ALL ACCESS FOR LIFE CARE

ระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาตรฐานCAMTS สหรัฐอเมริกา และ CAMTS GLOBAL

New CAMTS US & CAMTS GLOBAL
Dual Medical Transport Accreditation

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบวงจรแบบ One Number, All Access พร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินพื้นที่ใดของประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาประเมินอาการ และวินิจฉัยผู้ป่วยฉุกเฉินทันทีที่ได้รับการติดต่อเข้ามา พร้อมประสานงานทีมเคลื่อนย้ายช่วยเหลือผู้ป่วยไปยังจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด และส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลที่ใกล้สุดซึ่งสามารถรองรับและดูแลชีวิตผู้ป่วยตามอาการฉุกเฉินหรือวิกฤติได้อย่างทันท่วงที ด้วยบริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน เป็นต้น

โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที รวดเร็ว และปลอดภัย

ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย บีดีเอ็มเอส พร้อมให้บริการประสานงานระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครบทุกด้าน ดังนี้

 1. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ
  • Emergency Medical Services
  • Inter-facility transfer of patients
  • Medical Escort
 2. Contact Insurance Company as needed
  • มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้วยมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ จาก The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS) สหรัฐอเมริกา และ The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems (CAMTS GLOBAL)
  • บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS Trauma Care Network
  • บริการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ
 3. Tele Medicine

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center
เปิดให้บริการ ทุกวัน 24 ชม.