ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center

BDMS MEDEVAC Center …ฉับไว พร้อมช่วยทุกนาทีชีวิต โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์การบิน และพยาบาลที่ชำนาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ อีกทั้งทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคปอด โรคหัวใจและหลอดเลือด กุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ทีมผู้ชำนาญด้านเครื่องหัวใจและปอดเทียม Transport ECMO : Transport Extracorporeal Membrane Oxygenation และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง ประจำตลอด 24 ชั่วโมง

พร้อมด้วยระบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตที่ติดตั้งอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง สามารถเชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ อาทิ รถพยาบาลฉุกเฉิน (Ground Ambulance), Helicopter Emergency Medical Service (Sky ICU), Air Ambulance, Commercial Flight และเรือพยาบาล (Hydrolance) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบครบวงจร มาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจาก CAMTS (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems) สหรัฐอเมริกา และ CAMTS Global (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Global) ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

เครื่องหัวใจและปอดเทียมช่วยการทำงานของหัวใจและปอดระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ECMO)


ตู้อบสำหรับเด็กแรกเกิด

Ground Ambulance

New CAMTS US & CAMTS GLOBAL
Dual Medical Transport Accreditation

บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลหรือจากบ้านและโรงพยาบาลโดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่ชำนาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง เสมือนยกห้อง ICU เคลื่อนที่ไปหาคุณถึงบ้าน ทันท่วงทีทุกวินาทีฉุกเฉิน


Mercedes Benz Sprinter, a modern and spacious model for advanced level of care

Toyota Commuter, a standards model for basic care and EMS Helicopter Emergency Medical

Helicopter Emergency Medical Service (HEMS)

เฮลิคอปเตอร์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Sky ICU) ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอุบัติเหตุ โรคหัวใจ ผู้ป่วยแม่และเด็กหรือทารกแรกเกิด โรคสมองและระบบประสาทที่เสี่ยงต่อภาวะพิการหรือทุพลภาพ ทั้งในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาน และพื้นที่จำกัด อย่างแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในทะเล เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนตั้งแต่แรกรับ ด้วยอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์ตามมาตรฐานนิรภัยการบินขององค์กรการบินระหว่างประเทศ ปฏิบัติงานบนเครื่องด้วยทีมแพทย์-พยาบาลที่มีวุฒิบัตรและความชำนาญมากประสบการณ์จริงด้านเวชศาสตร์การบิน และได้รับการฝึกมาเป็นพิเศษจนชำนาญการปฏิบัติการบินทางการแพทย์ฉุกเฉิน ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถไปยังสถานที่รักษาได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

Helipad Base

ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ บนอาคารโรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมรับและรักษาผู้ป่วยทันทีที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอด


EC14MBB-BK117 C2


H145MBB-BK117 D2


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center
เปิดให้บริการ ทุกวัน 24 ชม.