ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center

ครอบคลุมทุกมิติการเคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติเข้าถึงทุกพื้นที่ทั้งภาคพื้นดิน พื้นน้ำ และน่านฟ้า โดยทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทางและพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤติ

When you call BDMS Medevac Center

Emergency Medical Services : Call 1724 (Local Hotline), 662-BANGKOK (International Line)

 • รับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบุคลากรที่สื่อสารได้หลายภาษา
 • ทีมแพทย์-พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษา และคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ยังไม่ไปรับ
 • แนะนำแผนการรักษา วินิจฉัยและประเมินอาการผู้ป่วย พร้อมประสานงานส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลปลายทาง
 • วางแผน ประเมินสภาพพื้นที่ในการเข้ารับส่งผู้ป่วย และประเมินค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้สุด และที่มีศักยภาพในการรับดูแลผู้ป่วยด้วยความรวดเร็ว

Interfaculty Transfer of Patients: Transportation Logistic “bed to bed”

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้การดูแลผู้ป่วยตลอดการเคลื่อนย้าย บนรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance), Air Ambulance, Commercial Flight และ Hydrolance ทั้งในและต่างประเทศ
 • ประสานงานส่งต่อข้อมูลและแผนการรักษาผู้ป่วยให้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลที่รอรับผู้ป่วย เพื่อความต่อเนื่องในการรักษาต่อไป

Access to High Quality Healthcare Providers:

 • มั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ด้วยมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกและทางอากาศของอเมริกา (The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems :CAMTS) และ The Commission on Accreditation of Medical Transport Systems Europe (CAMTS EU) จากยุโรป
 • บริการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้านอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เครือข่ายที่รักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุ ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS Trauma Care Network
 • บริการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กว่า 50 แห่งทั่วประเทศ

Contact Insurance Company as needed

 • ประสานงานกับบริษัทประกัน เรื่องความคุ้มครองของประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ พร้อมประเมินค่าใช้จ่ายในการส่งต่อผู้ป่วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดและบริษัทคู่สัญญาเรื่องความคุ้มครองและสิทธิ์การรักษาพยาบาล

Refer Out

 • ให้คำปรึกษา ประเมินข้อมูล และประสานงานในการส่งผู้ป่วยเดินทางกลับ
 • วางแผนการเดินทางที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่างชาติเดินทางกลับประเทศ โดยมีทีมแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลที่ชำนาญด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษระหว่างเดินทางภายใต้เงื่อนไขทางการแพทย์

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย BDMS Medevac Center
เปิดให้บริการ ทุกวัน 24 ชม.