มาตรฐานความปลอดภัย ด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย CAMTS & CAMTS GLOBAL

มาตรฐานความปลอดภัย ด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย CAMTS & CAMTS GLOBAL

Dual Medical Transport Accreditation

ยืนหนึ่งเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ
ครบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน
นับเป็นที่ #2 ของเอเชีย #3 ของโลก และ SURFACE : BOAT #1 ของโลก
รายแรกของเอเชียที่ผ่านการรับรองครบทุกหมวดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS EMERGENCY SERVICES ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤติ ตั้งแต่ระดับฉุกเฉินวิกฤติ Emergency Critical Care และการดูแลเฉพาะทาง Specialty Care ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการเคลื่อนย้ายเฉพาะทาง ครบทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ พร้อมกัน 2 มาตรฐาน คือ

นอกจากนี้ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางน้ำโดยเรือเป็นรายแรกของโลก ยังเป็นรายแรกของเอเชียที่ผ่านการรับรองครบทุกหมวดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐาน CAMTS – CAMTS Global  “Dual Accreditation” ประกอบไปด้วย  

  1. ศูนย์สั่งการ (Dispatch Center) และ 13 โรงพยาบาล (Bases)
  2. เครื่องบินลำเลียง (Fixed wings) จำนวน 3 ลำ ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด และบริษัท สกายเมด เอเชีย จำกัด
  3. เฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน Sky ICU (Rotor wings) 2 ลำ ซึ่งให้บริการโดยความร่วมมือจาก บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
  4. ทีม Medical Escort ซึ่งเป็นทีมแพทย์พยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วยระหว่างการเดินทางกลับต่างประเทศ
  5. Surface Critical care ซึ่งปรกอบด้วย รถพยาบาลฉุกเฉิน Ambulance, รถมอเตอร์ไซค์การแพทย์ฉุกเฉิน Motorlance 3 คัน และเรือการแพทย์ฉุกเฉิน Hydrolance (Boat Ambulance) ให้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ภายใต้การดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ด้านการเคลื่อนย้ายเฉพาะทาง รวมถึงมีระบบตรวจติดตามมาตรฐานความปลอดภัย ระบบรายงานเหตุการณ์ที่ทันสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยในการเคลื่อนย้าย

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มีทีมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทีมแพทย์พยาบาลเฉพาะทางให้คำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน พร้อมประสานงานส่งต่อผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อวางแผนการรักษาอย่างทันท่วงที มั่นใจตลอดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบก ทางน้ำ และทางอากาศโดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือแพทย์เฉพาะทาง และพยาบาลชำนาญการด้านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง ตามมาตรฐาน CAMTS & CAMTS Global พร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม. โทร.1724