ศูนย์ศัลยกรรม

บริการเด่นของศูนย์ศัลยกรรม

  • ศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร (General surgery/GI surgery)
  • การดูแลรักษาแผลและแผลบาดเจ็บจากความร้อน (Burn and Wound care)
  • ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (Colorectal surgery)
  • ศัลยกรรมตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี (HPB surgery)
  • การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ (Transplant surgery)
  • ศัลยกรรมหลอดเลือด (Vascular surgery)
  • การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก รักษาโรคอ้วน (Bariatric/Obesity surgery)
  • ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI surgery)
  • ศัลยกรรมฉุกเฉิน (Acute care surgery)

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.