คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลำไส้ใหญ่และทวารหนัก อาทิ โรคท้องผูก โรคระบบทางเดินอาหารอักเสบ โรคลำไส้ใหญ่อักเสบ โรคถุงผนังลำไส้อักเสบ ภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้ โรคโครห์น (ความผิดปกติเรื้อรังของลำไส้ใหญ่ทำให้เกิดการระคายเคืองและทางเดินอาหารบวม)  รวมถึงโรคต่าง ๆ ที่เกิดบริเวณทวารหนัก อาทิ โรคขอบทวารหนักปริ โรคฝีคัณฑสูตร โรคริดสีดวงทวาร ตลอดจนมะเร็งลำไส้ มะเร็งทวารหนักและมะเร็งลำไส้ตรง นอกจากนี้ยังพร้อมดูแลเรื่องการคัดกรองและป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ด้วยทีมแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญในระดับนานาชาติ พร้อมทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกันเพื่อประเมินผลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยแต่ละรายให้ได้รับการรักษาดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษาโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จึงมั่นใจได้ในการดูแลรักษาในระดับสากลและครบวงจร


บริการและการรักษา


บริการทางการแพทย์ขั้นสูง

 • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่และทวารหนักแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive Colorectal Surgery)
 • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และรักษาติ่งเนื้อ หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะเริ่มแรก (Advanced Colonoscopy)
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาทางทวารหนัก (Anorectal Physiology Laboratory)


การผ่าตัดบริเวณช่องท้อง

 • การผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ตรงโดยวิธีการเก็บกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก (Sphincter Saving Surgery)
 • การผ่าตัดลำไส้ตรงปลิ้นผ่านกล้อง (Laparoscopic Rectopexy)
 • การผ่าตัดไส้เลื่อนแผลหน้าท้องแบบผ่านกล้องแผลเล็ก (Laparoscopic Ventral Hernia Surgery)
 • การผ่าตัดลำไส้ใหญ่ที่มีปัญหาซับซ้อน (Re – Do Colorectal Surgery)
 • การผ่าตัดรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Colorectal Cancer Surgery)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะท้องผูกแบบรุนแรง (Surgery for Constipation)
 • การผ่าตัดรักษาภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้ (Surgery for Fecal Incontinence)
 • การผ่าตัดรักษาโรคถุงผนังลำไส้อักเสบผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery for Colonic Diverticulitis)


การผ่าตัดบริเวณทวารหนัก

 • การผ่าตัดริดสีดวงทวารหนัก (Hemorrhoidectomy)
 • การผ่าตัดซ่อมแซมกล้ามเนื้อหูรูด (Sphincteroplasty)
 • การผ่าตัดริดสีดวงโดยใช้เครื่องมือตัดเย็บอัตโนมัติ (Stapled Hemorrhoidectomy)
 • การรักษาริดสีดวงโดยใช้การเย็บผูกเส้นเลือดริดสีดวง (Transanal Hemorrhoidal Dearterialization)
 • การผ่าตัดใส่กล้ามเนื้อหูรูดทวารหนักเทียม (Artificial Bowel Sphincter Implantation)
 • การผ่าตัดกระตุ้นเส้นประสาทเพื่อรักษาภาวะกลั้นอุจจาระไม่ได้ (Sacral Nerve Stimulator Implantation)
 • การรักษาริดสีดวงด้วยเลเซอร์ (Laser Hemorrhoidoplasty)


การรักษาอื่น ๆ

 • การผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของทวารหนัก (Anoplasty)
 • การผ่าตัดฝีบริเวณร่องก้น (Surgery for Pilonidal Cyst)
 • การรักษาด้วยเครื่องช่วยฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก (Biofeedback for Fecal Incontinence and Constipation)
 • การตรวจกระแสไฟฟ้าเส้นประสาทบริเวณกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก (Anal Electromyography)
 • การถ่ายภาพทางรังสีเพื่อประเมินการถ่ายอุจจาระ (Defecography)
 • การศึกษาการเคลื่อนผ่านของอุจจาระภายในลำไส้ใหญ่ (Colonic Transit Study)
 • การตรวจทวารหนักโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Endo – Anal Ultrasonography)
 • การตรวจลำไส้ตรงโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (Endo – Rectal Ultrasonography)
 • เครื่องตรวจกระแสประสาทบริเวณทวารหนัก (Pudendal Nerve Terminal Motor Latency)

LINE CENTER ID: @BHQSurgery


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคาร D ศูนย์ศัลยกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.