ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นหนึ่งในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุโดยให้การป้องกัน รักษาโรคและความพิการ โดยอายุรศาสตร์ผู้สูงอายุซี่งมีความแตกต่างจากสาขาวิชาทางการแพทย์ทั่วไป เนื่องจากเน้นให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจะแตกต่างจากการดูแลผู้ป่วยทั่วไป เพราะร่างกายผู้สูงอายุเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา รวมไปถึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระบบอวัยวะต่างๆ เราเข้าใจใส่ใจในสุขภาพและความกังวลของผู้สูงอายุ ด้วยการประเมินผู้สูงอายุโดยสหสาขาวิชาชีพ ถึงปัญหาทางการแพทย์และทางสังคม เช่น การเคลื่อนไหภาวะสมองเสื่อม ความผิดปกติทางอารมณ์ และความสามารถในการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าจะทำการประเมินผู้สูงอายุได้อย่างเป็นระบบและครบถ้วน

บริการสำหรับผู้สูงอายุที่แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ตั้งขึ้นด้วยแนวคิดของการมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมการช่วยเหลือตัวเองในผู้สูงอายุ ด้วยบริการครบวงจร ประกอบด้วย


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.