ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์

การให้คำปรึกษาด้านการใช้ยา ผู้สูงอายุมักมียาที่ต้องรับประทานจำนวนมาก ซึ่งอาจเกิดผลข้างเคียงจากยาและปฏิกิริยาระหว่างยาได้ง่ายกว่าคนทั่วไป การทบทวนประวัติยาเป็นวิธีการช่วยเพิ่มความปลอดภัยจากการใช้ยา เภสัชกรจะทำหน้าที่ทบทวนยาที่ท่านรับประทานอยู่ ทั้งจากแพทย์ และซื้อจากร้านยา ตลอดจนวิตามิน และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร นอกจากนั้นยังจะแนะนำถึงวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียงจากยา

การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการ การให้คำปรึกษาทางด้านโภชนาการจะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภค ประวัติโรคประจำตัว และสิ่งที่ท่านกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งจากประวัติข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้นักโภชนาการสามารถวางแผนปรับพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินชีวิต และตั้งเป้าหมายในแต่ละวันร่วมกันทั้งสองฝ่ายได้ รวมทั้ง ให้คำแนะนำถึงอาหารที่ไม่จำเป็นหรือมีอันตราย อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และอาหารที่ช่วยทำให้ร่างกายและจิตใจของท่านมีสุขภาพที่ดี ซึ่งท่านจะได้รับการดูแลและวางแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างพิเศษเฉพาะบุคคล

 


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
ชั้น 1 อาคาร R
เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 15.00 น.