คลินิกลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน

โรคอ้วนยังคงเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยอันดับต้น ๆ ยิ่งไปกว่านั้นคือส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคข้อเสื่อม ไขมันพอกตับ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ กรดไหลย้อน ภาวะไอจามปัสสาวะเล็ด ประจำเดือนผิดปกติ ตลอดจนโรคต่าง ๆ รวมถึงภาวะซึมเศร้าที่เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นทางจิตใจ

คลินิกลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยให้รูปร่างอยู่ในสัดส่วนและน้ำหนักที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้นคือการมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีทีมแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม ดูแล วินิจฉัย และทำการรักษาร่วมกับทีมแพทย์สาขาอื่น ๆ แบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) โดยมุ่งเน้น

1) การลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนเพื่อสุขภาพ ได้แก่

  • การป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคอ้วน ร่วมกับการรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดร่วม อาทิ ไขมัน ความดัน โรคหลอดเลือด การนอนกรน กรดไหลย้อน การควบคุมอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ออกกำลังกายอย่างถูกวิธี รวมไปถึงดูแลด้านสุขภาพจิตใจ
  • ดูแลรักษาโดยการผ่าตัดกระเพาะอาหาร

2) การลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วนเพื่อความงาม ได้แก่

  • ดูแลคุณแม่หลังคลอด
  • ดูแลรูปร่างให้สมส่วน เพิ่มกล้ามเนื้อ สร้างความแข็งแรงในส่วนต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ (BASEM)


คลินิกควบคุมน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน

บริการคลินิกลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน

ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษา ป้องกันภาวะเสี่ยงในการเกิดโรคอ้วนและโรคแทรกซ้อน โดยแพทย์แต่ละสาขาที่ร่วมกันดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary Team) ได้แก่ อายุรแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม อายุรแพทย์ด้านโภชนาการ ศัลยแพทย์ส่องกล้องและผ่าตัดโรคอ้วน อายุรแพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด นักจิตวิทยา พยาบาลเฉพาะทาง ฯลฯ

ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วในการเข้ารับบริการ โดยมีแพทย์เฉพาะทางให้การดูแลแบบใกล้ชิด มีการวิเคราะห์มวลเนื้อเยื่อของร่างกายด้วยวิธี Bioelectrical Impedance Analysis (BIA)

การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนัก รักษาโรคอ้วน ได้แก่ การผ่าตัดรัดกระเพาะ Laparoscopic Gastric Banding การผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะ Laparoscopic Sleeve Gastrectomy และการผ่าตัดส่องกล้องลดขนาดกระเพาะและทำบายพาส Laparoscopic Gastric Bypass เพื่อลดขนาดกระเพาะอาหาร ลดการดูดซึมของอาหาร ร่างกายนำไขมันส่วนเกินสลายไปเป็นพลังงาน สำหรับผู้ป่วยโรคอ้วนที่ไม่สามารถลดน้ำหนักได้ด้วยการควบคุมอาหาร ทานยา หรือออกกำลังกาย

สามารถคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) เพื่อประเมินโรคอ้วน


เข้าสู่โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)


 


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน
ชั้น 2 อาคาร โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน 07.00 - 16.00 น.