อายุรกรรม

เตรียมพร้อมป้องกันดูแลรักษาสุขภาพตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าแบบองค์รวม เสมือนมีแพทย์ประจำตัวคุณ

คลินิกอายุรกรรม
ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ศูนย์โรคภูมิแพ้และหอบหืด
คลินิกวัคซีน
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
คลินิกโรคติดเชื้อ
ฉุกเฉิน และคลินิกเฉพาะทางนอกเวลา
คลินิกลดน้ำหนักและรักษาโรคอ้วน
คลินิก be YOURSELF services