บริการตรวจโควิด-19 DRIVE THRU SERVICE

บริการตรวจโควิด-19 DRIVE THRU SERVICE

มั่นใจ สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว รับผลภายใน 24 ชม.

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ด้วยวิธีการป้ายจมูกและคอ ราคา 3,300 บาท

  • สถานที่ให้บริการ: ลานจอดรถ ตึกศูนย์วิจัย คอนโดมิเนียม ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซ.47 (ศูนย์วิจัย)
  • เวลาให้บริการ: ทุกวัน 8.00 – 16.00 น.
  • สามารถจองเข้ารับบริการได้ที่
เงื่อนไขการรับบริการ
  • การตรวจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 13 ปี ขึ้นไป
  • ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2564
  • การตรวจนี้รวมเฉพาะผลการตรวจโควิด-19 ไม่รวมเอกสารทางการแพทย์อื่นๆ (หากต้องการเอกสารเพิ่มเติม ต้องแจ้ง รพ. และอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร 02-310-3636
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทำนัดจองคิวตรวจ Drive Thru