เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำนัดฉีดวัคซีน MODERNA

2 นาทีในการอ่าน
เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำนัดฉีดวัคซีน MODERNA

แชร์

ถาม : จองวัคซีนทางเลือก MODERNA กับโรงพยาบาลกรุงเทพ กำหนดรับบริการฉีดเมื่อไร 

ตอบ : สำหรับผู้ที่ต้องการจองทำนัดฉีดวัคซีน MODERNA กับโรงพยาบาล ท่านสามารถทำนัดล่วงหน้า 3 วัน เพื่อเข้ารับบริการผ่าน 3 ช่องทางของโรงพยาบาล


ถาม : สำหรับผู้ที่จองวัคซีน MODERNA ทั้งล็อต 1 และ 2 เข้ารับบริการได้เมื่อไร

ตอบ : ทั้งล็อต 1 และ ล็อต 2 ท่านสามารถเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกอายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร BGH โรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซ.ศูนย์วิจัย ในวันจันทร์, ศุกร์ และอาทิตย์ เวลา 13.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 เท่านั้น กรุณาทำนัดภายในวันและเวลาดังกล่าว หลังจากนั้นคูปองท่านจะถูกยกเลิก รพ.สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน และกรุณาทำนัดล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการรับบริการ


ถาม : ผู้รับบริการจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก MODERNA ได้แล้ว

ตอบ : หากโรงพยาบาลได้รับการส่งมอบวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยจะแจ้งข้อมูลไปยังผู้รับบริการที่จองและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพื่อทำนัดฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยจะทำการส่ง SMS หรือ E-mail ไปยังข้อมูลที่ท่านระบุไว้ในระบบการจองวัคซีนเท่านั้น โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Official ของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย)


ถาม : ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก MODERNA มีอะไรบ้าง

ตอบ : ระบบการทำนัดฉีดวัคซีนออนไลน์จะใช้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองประวัติร่วมกับ Guideline การฉีดวัคซีนทางเลือก MODERNA เพื่อช่วยคำนวณวันและเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อความปลอดภัยในการเข้ารับวัคซีน หากท่านปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี


ถาม : กรณีผู้รับบริการอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถทำนัดหรือรับบริการได้ที่ไหน

ตอบ : ผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ กรุณาทำนัดที่ Contact Center 1719 เท่านั้น


ถาม : สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันที่รับบริการมีอะไรบ้าง

ตอบ : สิ่งที่ท่านต้องเตรียมมาในวันเข้ารับบริการฉีดวัคซีน MODERNA ได้แก่
  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport
  • E-coupon ของท่านที่รับบริการ (Print เป็นเอกสาร / Save เป็นรูปภาพในมือถือ หรือ แจ้งหมายเลข Coupon ID ได้)

ถาม : หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน MODERNA สามารถติดต่อได้อย่างไร

ตอบ : ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ COVID-19 Vaccine Center โทร. 0 2310 3693 หรือ 1719


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพ
ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 06.00 - 20.00 น.

แชร์