เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำนัดฉีดวัคซีน Moderna

1 นาทีในการอ่าน
เตรียมตัวอย่างไรก่อนทำนัดฉีดวัคซีน Moderna

แชร์

ถาม : จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาลกรุงเทพ กำหนดรับบริการฉีดเมื่อไร

ตอบ : สำหรับผู้ที่ทำการจองวัคซีนทางเลือก Moderna และชำระเงินเรียบร้อยแล้วกับโรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซอยศูนย์วิจัย โรงพยาบาลคาดการณ์ว่าจะได้รับวัคซีนในเดือนพฤศจิกายน 2564 – มีนาคม 2565


ถาม : สำหรับผู้ที่จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาลกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ซอยศูนย์วิจัยจะได้รับวัคซีนครบทุกคนหรือไม่

ตอบ : โรงพยาบาลขอยืนยันว่าท่านที่จองวัคซีนทางเลือก Moderna กับโรงพยาบาลกรุงเทพ จะได้รับวัคซีนครบทุกท่าน  แต่เนื่องจากวัคซีนจัดส่งมาไม่พร้อมกัน ทางโรงพยาบาลจึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบเงื่อนไขการทำนัดฉีดวัคซีนให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดกับท่านที่ได้ทำการจองไว้ผ่าน Guideline การฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna 


ถาม : ผู้รับบริการจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ได้แล้ว

ตอบ : หากโรงพยาบาลได้รับการส่งมอบวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยจะแจ้งข้อมูลไปยังผู้รับบริการที่จองและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเพื่อทำนัดฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด โดยจะทำการส่ง SMS หรือ E-mail ไปยังข้อมูลที่ระบุไว้ในระบบการจองวัคซีนเท่านั้น และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง Official ของโรงพยาบาลกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (ซอยศูนย์วิจัย) ดังนี้

  • Website: www.bangkokhospital.com
  • LINE Official: @bangkokhospital 
  • Facebook: Bangkok Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพ 

ถาม : ขั้นตอนการทำนัดฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna มีอะไรบ้าง

ตอบ : ระบบการทำนัดฉีดวัคซีนออนไลน์จะใช้แบบสอบถามเพื่อคัดกรองประวัติร่วมกับ Guideline การฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna เพื่อช่วยคำนวณวันและเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ซึ่งต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อความปลอดภัยในการเข้ารับวัคซีน หากท่านปกปิดข้อมูลหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี


ถาม : กรณีผู้รับบริการอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สามารถทำนัดหรือรับบริการได้ที่ไหน

ตอบ : ผู้รับบริการที่มีอายุมากกว่า 80 ปีขึ้นไป หรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ กรุณาทำนัดที่ Contact Center 1719 เท่านั้น


ถาม : ช่องทางการสั่งจองวัคซีนทางเลือก MODERNA ล็อต 2

ตอบ : ท่านสามารถสั่งซื้อได้ทาง Shopee: BangkokHospital_Official 

แชร์