CANCER LOOK OUT: การตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยชุดตรวจหาสารพันธุกรรม

2 นาทีในการอ่าน
CANCER LOOK OUT: การตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยชุดตรวจหาสารพันธุกรรม

แชร์

ก้าวไปข้างหน้ากับเทคโนโลยีตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง” 


การตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยชุดตรวจหาสารพันธุกรรมคืออะไร

เป็นการเจาะเลือดเพียงครั้งเดียวเพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งในกระแสเลือด (Circulating Tumor DNA : ctDNA) โดยใช้เทคโนโลยี Next-Generation Sequencing ที่สามารถตรวจหาความเสี่ยงของมะเร็งหลายชนิดพร้อมกัน เพื่อใช้ในการค้นหาโรคมะเร็งในระยะเริ่มต้น


ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งชนิดใดบ้าง

เทคโนโลยีตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยชุดตรวจหาสารพันธุกรรมใช้ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง 5 ชนิดที่พบบ่อย ได้แก่

 1. มะเร็งตับ
 2. มะเร็งปอด
 3. มะเร็งเต้านม
 4. มะเร็งลําไส้ใหญ่และทวารหนัก
 5. มะเร็งกระเพาะอาหาร

การตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยชุดตรวจหาสารพันธุกรรม Cancer Look Out ดีอย่างไร

 • เจาะเลือดเพียงครั้งเดียว สามารถคัดกรองมะเร็งได้หลายชนิด
 • ไม่ต้องใช้เนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ หรือรุกล้ำไปในร่างกาย
 • เป็นการตรวจประเมินความเสี่ยง ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยรอบตัวในชีวิตประจำวัน ได้แก่ มลภาวะในอากาศ (เช่น PM 2.5) อายุ พฤติกรรม
  • สามารถตรวจประเมินได้แม้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงทางตรง เช่น กลุ่ม non-smoker รวมถึงกลุ่มที่ไม่ได้มีประวัติครอบครัวหรือการถ่ายทอดมะเร็งทางพันธุกรรม เป็นต้น
  • สามารถเพิ่มเป็นแพ็กเกจเสริมจากการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยสารพันธุกรรม Cancer Look Out เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวสายตรงเป็นโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคมะเร็ง อาทิ สูบบุหรี่จัด ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ผู้ที่สัมผัสสารก่อมะเร็งหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เช่น ฝุ่น PM 2.5
 • ผู้ที่สนใจตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็ง หรือรักสุขภาพ สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป

ผู้ที่ไม่แนะนำให้ตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยสารพันธุกรรม Cancer Look Out

 • ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่อยู่ในระยะการรอผลการวินิจฉัยว่ามีโอกาสเป็นโรคมะเร็ง
 • หญิงตั้งครรภ์
 • ผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายไขกระดูกหรือการให้/รับเลือดในระยะเท่ากับหรือน้อยกว่า 3 เดือน

ผลการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยสารพันธุกรรม Cancer Look Out จะทราบภายในกี่วัน

 • ภายใน 30 วัน

แพทย์ที่ชำนาญการตรวจสุขภาพ


ทำไมต้องตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยสารพันธุกรรม Cancer Look Out ที่ HEALTH DESIGN CENTER โรงพยาบาลกรุงเทพ

HEALTH DESIGN CENTER โรงพยาบาลกรุงเทพ พร้อมให้บริการแบบองค์รวมครอบคลุมการป้องกัน การประเมินความเสี่ยง การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการเฝ้าระวังติดตามผล โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อตรวจหาความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง วินิจฉัยโรคมะเร็ง และให้คำแนะนำอย่างเหมาะสม


สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์