นพ. ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์

ออกตรวจวันอังคาร, พฤหัสบดี และวันเสาร์ 7:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล
ตรวจติดตามลดความเสี่ยงโรค NCDs
ตรวจสุขภาพที่บ้าน
การแพทย์ตรงจุด
วัคซีนและการสร้างภูมิคุ้มกัน
ตรวจสุขภาพทั่วไป
เวชปฏิบัติทั่วไป
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..


นพ. ชัยรัฏฐ์ ศรีภิรมย์