คลินิก be YOURSELF services

ไม่ว่าจะเพศไหนวัยใดเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่ต้องดูแล โรงพยาบาลกรุงเทพให้ความสำคัญกับเพศที่แสดงออกแบบไหนก็ได้ (Gender Fluidity) ซึ่งมีความลื่นไหลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิต เพราะอยากให้คุณเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ชอบ ในเพศสภาพที่คุณต้องการแสดงออกให้สังคมรับรู้ มีสุขภาพดีในทุกมิติ พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงในทุกวันของชีวิตอย่างมั่นใจ


ทำไมต้อง
be YOURSELF services

be YOURSELF services เป็นบริการดูแลสุขภาพของเพศที่แสดงออกแบบไหนก็ได้ (Gender Fluidity) ครบทุกความต้องการในที่เดียว (ONE STOP SERVICE) โดยมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพทุกมิติกับทีมแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมดูแลสุขภาพของคุณด้วยความเข้าใจในความเป็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริง


be YOURSELF services ดูแลทุกตัวตนของคุณ

เราพร้อมดูแลสุขภาพด้วยความเข้าใจในตัวตนของคุณ

 • วางแผนและออกแบบการรักษาเฉพาะบุคคล
 • บริการดูแลสุขภาพอย่างเป็นส่วนตัว 
 • บริการดูแลสุขภาพแบบเชิงลึก
 • บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
 • บริการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการรักษา
 • บริการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจในทุกการเปลี่ยนแปลง
 • บริการดูแลสุขภาพด้วยความชำนาญของทีมแพทย์เฉพาะทางและทีมสหสาขา
 • บริการครบทุกความต้องการของคุณในที่เดียว

be yourself services

จุดเด่นของ คลินิก be YOURSELF services

 • ตรวจสรีระร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจสุขภาพเชิงลึกตามวัยเพื่อค้นหาความผิดปกติโดยแพทย์เฉพาะทาง 
 • ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 • ดูแลการใช้ยาและการรับประทานยาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
 • ดูแลการรับประทานอาหารเสริมที่เหมาะกับร่างกายอย่างแท้จริง
 • ดูแลคุณถึงบ้านด้วยบริการ B At Home Services

บริการของคลินิก be YOURSELF services

บริการภายในคลินิก be YOURSELF services ครอบคลุมทุกการดูแลตัวตนของคุณ ซึ่งมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จาก

 • ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ 
  • ดูแลการใช้ฮฮร์โมนเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมสร้างทุกตัวตนของคุณอย่างปลอดภัย โดยแพทย์ผู้ชำนาญการ พยาบาล และทีมสหสาขา เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ
 • ศูนย์จิตรักษ์ 
  • ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพใจ ด้วยทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
 • ศูนย์สุขภาพสตรี 
  • รู้เท่าทันสรีระร่างกายทั้งภายในและภายนอก ใส่ใจทุกความต้องการของคุณ พร้อมดูแลรักษาด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์
 • คลินิกอายุรกรรม 
  • ดูแลเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของร่างกายแบบองค์รวม ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า เพื่อป้องกันการเกิดโรค ตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพด้วยความเข้าใจ
 • ศูนย์ผิวหนังและความงาม
  • ตอบโจทย์ทุกเรื่องผิวที่คุณต้องการดูแล ด้วยนวัตกรรมความงามเพื่อผิวสวยสุขภาพดี รักษาโรคผิวหนังด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญ รวมถึงดูแลรูปร่างให้สมส่วนในแบบที่คุณมั่นใจ พร้อมทีมแพทย์ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด
 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  • เพราะเราเข้าใจทุกความงามในแบบของคุณ พร้อมให้คำปรึกษาและศัลยกรรมความงามด้วยมาตรฐานระดับสากล ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมตกแต่งที่มากด้วยประสบการณ์ เปลี่ยนให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าเดิม
 • คลินิกโรคติดเชื้อ 
  • พร้อมดูแลคุณหากเกิดการติดเชื้อทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ด้วยความชำนาญการของทีมแพทย์ที่ตรวจรักษาและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้การรักษาอย่างทันท่วงที
 • ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
  • ตรวจทดสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลความเป็นตัวตนของคุณอย่างละเอียดและถูกต้องด้วยมาตรฐานระดับสากล ค้นหาความผิดปกติ ความเสี่ยง และแนวโน้มการดูแลสุขภาพตามความต้องการของคุณ
 • เภสัชกรรม 
  • แนะนำการใช้ยาและอาหารเสริมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีและห่างไกลจากภาวะแทรกซ้อนที่ไม่พึงประสงค์


มากกว่าการดูแลรักษาคือการดูแลตัวตนของคุณอย่างเข้าใจ


สอบถามเพิ่มเติมที่
คลินิก be YOURSELF services
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 - 20.00 น.