be YOURSELF services

be yourself services

การดูแลสุขภาพคือหัวใจสำคัญของการมีชีวิตที่มีความสุขและอายุที่ยืนยาว โรงพยาบาลกรุงเทพจึงให้ความสำคัญกับคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเพศที่แสดงออกแบบไหนก็ได้ (Gender Fluidity) ซึ่งมีความต้องการที่หลากหลาย โรงพยาบาลกรุงเทพพร้อมดูแลตัวตนของคุณในทุกมิติกับ be YOURSELF services บริการด้านสุขภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการดูแลสุขภาพในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริง ด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญและมากด้วยประสบการณ์ในหลากหลายสาขา พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจได้ครบทุกความต้องการในที่เดียว

be yourself services

จุดเด่นของ be YOURSELF services

be YOURSELF services ให้การดูแลสุขภาพในแบบของคุณด้วยการให้คำปรึกษา วางแผนการดูแลในแบบที่คุณต้องการ ตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพเชิงลึกตามวัยเพื่อค้นหาความผิดปกติ ตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานระดับสากล ดูแลการใช้ยา การรับประทานยา และการรับประทานอาหารเสริมที่เหมาะกับร่างกายอย่างแท้จริง และพร้อมดูแลสุขภาพคุณถึงบ้านกับ B At Home Services สะดวกสบายในเวลาที่คุณต้องการ

บริการของ be YOURSELF services

บริการดูแลสุขภาพในแบบที่เข้าใจตัวตนของคุณในทุกด้าน

  • ดูแลการใช้ฮฮร์โมนเฉพาะบุคคลเพื่อเสริมสร้างทุกตัวตนของคุณอย่างปลอดภัย
  • ตรวจวินิจฉัย ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพใจ ด้วยทีมจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักจิตบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มากด้วยประสบการณ์
  • รู้เท่าทันสรีระร่างกายทั้งภายในและภายนอก ใส่ใจทุกความต้องการของคุณ
  • ดูแลเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ของร่างกายแบบองค์รวม ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า ตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพด้วยความเข้าใจ
  • ตอบโจทย์ทุกเรื่องผิวที่คุณต้องการดูแล ด้วยนวัตกรรมความงามเพื่อผิวสวยสุขภาพดี รักษาโรคผิวหนังด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญ
  • ให้คำปรึกษาและศัลยกรรมความงามรวมถึงแปลงเพศภายใต้มาตรฐานระดับสากล เปลี่ยนให้คุณมั่นใจยิ่งกว่าเดิม
  • พร้อมดูแลคุณหากเกิดการติดเชื้อทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ตรวจรักษาและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว พร้อมให้การรักษาอย่างทันท่วงที
  • ตรวจทดสอบ วิเคราะห์ และรายงานผลความเป็นตัวตนของคุณอย่างละเอียด ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
  • แนะนำการใช้ยาและอาหารเสริมที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ลดภาวะแทรกซ้อน

be YOURSELF services

บริการภายในคลินิก be YOURSELF services
ครอบคลุมทุกการดูแลตัวตนของคุณ ซึ่งมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จาก

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ
ศูนย์จิตรักษ์
ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
ศูนย์สุขภาพสตรี
ศูนย์ผิวหนังและความงาม
คลินิกอายุรกรรม
be yourself services

พญ.กาญจนา เสริมสวรรค์

ตจวิทยา / ชำนาญด้านผิวหนังและให้คำปรึกษาด้านเสริมความงาม

พญ.พูนพิศมัย สุวะโจ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง และเปลี่ยนเพศ

ผศ. นพ.อัมรินทร์ สุวรรณ

สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา / ชำนาญด้านเวชศาสตร์ทางเพศ และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ / การให้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ

นพ.อโณทัย สุ่นสวัสดิ์

จิตแพทย์ / ให้คำปรึกษากลุ่ม LGBTQ

พญ.นิดา เสรีฉันทฤกษ์

ชำนาญด้านการต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิสม / การให้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ

นพ.สุรชาติ ช่วยชบ

อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ

พญ.เพลงพนา ทองอุปการ

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

สอบถามเพิ่มเติมที่

คลินิก be YOURSELF services
ชั้น 2 โรงพยาบาลกรุงเทพ
โทร. 02 310 3530, 099 975 2465 และ 1719

เปิดบริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 17.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.

แชร์