ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

 • โรคทางเดินอาหารในเด็ก Pediatric GI
 • โรคกระเพาะอาหาร Peptic Ulcer
 • โรคลำไส้อักเสบ Colitis
 • โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร Stomach Cancer
 • โรคมะเร็งหลอดอาหาร Esophageal Cancer
 • โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ Colon Cancer
 • โรคมะเร็งตับ Liver Cancer
 • โรคไวรัสตับอักเสบ Hepatitis
 • โรคตับอักเสบจากพิษสุรา Alcoholic Liver Disease
 • โรคตับแข็ง Liver Cirrhosis
 • โรคติดเชื้อในระบบทางเดินอาหาร GI Infections
 • ท้องเสีย ท้องผูก Gastroenteritis
 • ขับถ่ายผิดปกติ ท้องผูกเรื้อรัง Irritable Bowel Syndrome, Constipation
 • โรคตับอ่อนอักเสบ Pancreatitis
 • โรคนิ่วในถุงน้ำดี ท่อน้ำดีอักเสบ Gallstones, Cholangitis
 • โรคมะเร็งในท่อน้ำดี Cholangio Carcinoma

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์, อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร์, อาทิตย์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
พุธ, ศุกร์  เวลา 07.00 - 18.00 น.