วิธีการตรวจภาวะการไหลย้อนที่กระเพาะอาหาร

1 นาทีในการอ่าน
วิธีการตรวจภาวะการไหลย้อนที่กระเพาะอาหาร

แชร์

คุณควรจะพบอายุรแพทย์หรือแพทย์ผู้ เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร อายุรแพทย์เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ยา และสามารถสอบถามและตรวจอาการเพื่อให้แน่ใจว่าเกิดจากภาวะไหลย้อน และแพทย์จะเป็นผู้แนะนำวิธีการตรวจทดสอบที่เหมาะสมกับลักษณะของอาการ วิธีการตรวจทดสอบสามารถตรวจปัญหาของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก แพทย์อาจจะให้ท่านทานยาโดยไม่ต้องทำการตรวจทดสอบถ้าอาการของท่านบ่งชี้ว่า เป็นภาวะไหลย้อนอย่างชัดเจน

วิธีการตรวจทดสอบที่มักจะใช้ในการตรวจภาวะไหลย้อนมีดังนี้

  • การเอ็กซ์เรย์ Upper gastrointestinal (GI) series x ray. การใช้เอ็กซ์เรย์เป็นเพียงการตรวจดูความเสียหารที่เกิดขึ้นกับระบบภายในของ ร่างกาย เช่น หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและสำไส้ แต่การตรวจเอ็กซ์เรย์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถใช้วิเคราะห์ได้ว่าเป็นภาวะ ไหลย้อนหรือไม่ เพียงแต่สามารถช่วยวินิจฉัยในกรณีที่อาการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตูอื่น ที่ไม่ใช่ภาวะไหลย้อน

  • การส่องกล้อง Endoscopy. จะต้องมีการให้ยานอนหลับก่อนการส่องกล้อง เนื่องจากต้องใช้กล้องซึ่งติดอยู่กับท่ออ่อนยาวๆสอดเข้าไปทางปากเพื่อผ่านไป ยังหลอดอาหารและหูรูด กล้องสามารถช่วยให้แพทย์มองเห็นภาพภายในหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อใช้ในการวินิจฉัย รวมทั้งสามารถทำการตัดชิ้นเนื้อและนำมาครวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อระบุ ถึงระดับความรุนแรงของความปัญหาได้ 

  • การตรวจวัดสภาพกรดด่าง ในหลอดอาหาร Esophageal pH probe. เครื่องตรวจลักษณะคล้ายเส้นลวดจะถูกสอดเข้าไปทางจมูกผ่านไปยังส่วนล่างของ หลอดอาหาร หัวตรวจจะสามารถตรวจปริมาณกรดที่ไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหาร และทำให้สามารถระบุได้ว่ามีภาวะไหลย้อนหรือไม่

ควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบถ้ามีอาการหล่านี้ร่วมด้วย

  • มีการอาเจียนอย่างรุนแรง

  • สิ่งที่อาเจียนออกมามีสีเขียว สีเหลือง มีสีคล้ายกาแฟหรือคล้ายเลือด

  • หายใจลำบากหลังมีการอาเจียน

  • รู้สึกเจ็บจากการรับประทานอาหาร

  • เบื่ออาหารและน้ำหนักลด

  • กลืนอาหารยากและเจ็บ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ
ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทร์-ศุกร์  8.00 – 19.00 น.
เสาร์-อาทิตย์  8.00 – 16.00 น.

แชร์