ศูนย์ผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน

โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

เข้าสู่โปรแกรมคำนวณหาค่าดัชนีมวลกาย (BMI)

คุณเป็นโรค “อ้วน” หรือไม่?

น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อ้วนลงพุง แขนขาใหญ่ อาจไม่ใช่เกณฑ์ว่าคุณเป็น ‘โรคอ้วน’ เพราะคนอ้วนทุกคนไม่ใช่คนป่วย แต่ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกายและมีปริมาณไขมันสะสมในร่างกายเกินมาตรฐาน ร่วมกับมีโรคแทรกซ้อน* เช่น เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง น้ำตาลในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ นอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะปอดทำงานผิดปกติ หลอดเลือดสมองขาดเลือด ข้อเข่าเสื่อม โรคถุงน้ำดี ไขมันพอกตับ เป็นต้น ถือว่าคุณมีภาวะผิดปกติ เป็น “โรคอ้วน Obesity”

1. ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI)

วิธีการคำนวณ คือ BMI = น้ำหนัก (กิโลกรัม) / ส่วนสูง2 (เมตร)

2. ปริมาณไขมันสะสมในร่างกาย

โดยใช้เครื่อง Body Composition Evaluation

อ้วนแค่ไหน? อาจต้องผ่าตัด

ข้อบ่งชี้ว่าคุณมีภาวะผิดปกติเป็น ‘โรคอ้วน’ ควรได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ผ่าตัดและรักษาโรคอ้วน
ชั้น 1 อาคาร D โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.