ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-19

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก-COVID-19

เมื่อผู้ป่วยหายจากโควิด-19 อาจมีอาการหลงเหลืออยู่แตกต่างกันออกไป เรียกว่า ภาวะโพสต์โควิด (Post – COVID Condition) หรือลองโควิด (Long COVID) ซึ่งส่งผลต่อระบบการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย อาทิ ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด กล้ามเนื้อ การรับรู้ ความจำ เป็นต้น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น หลงลืมง่าย เหนื่อยเมื่อยล้าง่าย เป็นต้น จึงจำเป็นต้องฟื้นฟูร่างกายอย่างถูกวิธี

ปัญหาหลังหายจากโควิด-19 

ปัญหาที่ผู้ป่วยโควิด-19 พบหลังหายจาก COVID-19 และต้องเข้ารับการฟื้นฟู อาทิ

 • มีเสมหะ หายใจไม่อิ่ม หายใจแล้วเหนื่อยง่าย อาจเกี่ยวข้องกับปอดที่มีพังผืด มีปัญหาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน มีโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอด มีเครื่องช่วยขยายปอด คือ Trilogy เพื่อให้ปอดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 • ปัญหาการทรงตัว การลุกจากเตียง หรือการเดิน ซึ่งไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิม จะมีโปรแกรมดูแลให้กล้ามเนื้อ ระบบกระดูก ระบบข้อแข็งแรงขึ้น 
 • ปัญหาเรื่องตึงหรือปวดจากการนอนนาน ในกลุ่มที่ผู้ป่วยเป็นน้อยหรือปานกลางอาจมีปัญหาเรื่องปวดได้ ซึ่งจะมีเครื่องมือต่าง ๆ อุปกรณ์ทางกายภาพที่ช่วยลดปวด และดูแลให้ผู้ป่วยแข็งแรงมากขึ้น 

โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-19

โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-19 ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ สามารถกลับไปทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยมีทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด ตรวจประเมินร่างกายในส่วนต่าง ๆ เพื่อวางแผนโปรแกรมเฉพาะบุคคลให้ตรงกับปัญหาของผู้ป่วยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้แก่

 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบการหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด 
 • การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน 
 • โปรแกรมลดอาการปวด  
 • โปรแกรมเพิ่มสมรรถนะการรับรู้และความจำ 
 • ปรแกรมฟื้นฟูอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาความบกพร่องทางสมรรถภาพร่างกาย

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-191) PMS (PERIPHERAL MAGNETIC STIMULATION) เครื่องรักษาอาการปวด กระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 

 • ช่วยลดปวด เมื่อย ล้า ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เบาตัว หลังรับการรักษา 
 • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงและระบบการไหลเวียนเลือด 
 • กระตุ้นเพื่อเรียนรู้ใหม่ของสมองในการใช้แขนขาที่ไม่สามารถเคลื่นไหวได้ ให้สมองรับรู้และสั่งการให้แขนขา กลับ มาขยับได้อีกครั้ง 

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยเครื่อง PMS ได้แก่

 • กลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต รากประสาทถูกกดทับ ปลายประสาทอักเสบ มือเท้าชาจากเบาหวาน 
 • กลุ่มอาการปวด เมื่อยล้ากล้ามเนื้อ เช่น Office Syndrome, Work from Home ปวดเมื่อยจากเล่นกีฬาหรือเดินทางไกลรถติดนาน

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-19

2) RF RADIOFREQUENCY คลื่นความถี่วิทยุ เป็นเครื่องมือที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุที่ทำหน้าที่ 

 •  ลดปวดจากเส้นประสาทที่ต้นทางก่อนส่งสัญญาณไปสมอง 
 • ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือด เพิ่มการฟื้นตัว แผลหายเร็ว 
 • ลดการคั่งค้างของเสียต่าง ๆ เช่น เส้นเลือดดำ กรดแลคติก 
 • ช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ เกิดการคลายตัว อาการเจ็บปวดลดลง 

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยเครื่อง RF ได้แก่

 • ผู้ที่มีอาการปวดจากกล้ามเนื้อ ข้อต่อ กระดูกสันหลังเสื่อม 
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเกิดการบาดเจ็บ

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-193) TRILOGY เครื่องบริหารปอด เครื่องช่วยหายใจไฟฟ้าที่สามารถปรับแรงดันอากาศ 

 • ช่วยในช่วงหายใจเข้า ทำให้หายใจเข้าได้มากขึ้น ขยายปอดที่แฟบ 
 • ช่วยในช่วงหายใจออก ช่วยดึงอากาศออก ช่วยระบายเสมหะออกได้ง่ายขึ้น หรือคงความดันไว้ไม่ให้ปอดแฟบ 

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยเครื่อง Trilogy ได้แก่ 

 • ผู้ป่วยกลุ่มโรคปอด ปอดแฟบจากการนอนนาน ติดเตียง จะช่วยให้ปอดขยายตัวได้มากขึ้น อาการเหนื่อยลดลง ช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในกระแสเลือด ลดการคั่งของเสมหะ ลดการคั่งคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งส่งผลให้ปวดหัวนอนไม่หลับ

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-194) TREADMILL ลู่เดินและวิ่งออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอส่งผลดีต่อระบบปอด หัวใจ และหลอดเลือด 

 • เพื่อความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ 
 • หากทำต่อเนื่องสม่ำเสมอ 30 – 60 นาทีต่อวัน ช่วยฟื้นฟูสมองและความจำ

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-195) เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและขา เครื่องออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อแขนขาประสานกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เรียนรู้พัฒนาการของตนเองได้อย่างปลอดภัย

 • ช่วยลดแรงกระแทก ลดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ใช้งาน 

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยเครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและขา ได้แก่ 

 • ผู้สูงอายุ 
 • ผู้บาดเจ็บ/ฟื้นตัวจากโรค เช่น ภาวะหลังเป็นโควิด
 • ผู้ใส่ใจสุขภาพแนว Digital Transform Fitness

แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19

6) WalkBOT เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดินบนลู่วิ่งออกกำลัง (Robot – Assisted Gait Training: RAGT) 

 • ฝึกเคลื่อนไหวและควบคุมกล้ามเนื้อ

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยเครื่อง WalkBOT ได้แก่ 

 • กลุ่มโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือระบบความผิดปกติทางระบบประสาทอื่น ๆ

แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19 7) AQUATIC TREADMILL เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ 

 • ลดอาการเกร็งปวดบวมตามแขนขา 
 • ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วยเครื่อง Aquatic Treadmill ได้แก่ 

 • ผู้สูงอายุที่มีปัญหาการทรงตัว
 • ผู้ป่วยทั้งก่อนหลังผ่าตัดข้อและกระดูกสันหลัง 
 • ผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังเสื่อม ปวดกระดูกและกล้ามเนื้อเรื้อรัง ข้อเข่าสะโพกเสื่อม กระดูกหัก 
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจ อัมพาตครึ่งซีก พาร์กินสัน 
 • ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน สามารถวิ่งออกกำลังกายได้โดยไม่เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อและกล้ามเนื้อ


การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-19

8) CEILING HOIST เครื่องช่วยพยุงน้ำหนักตัวแบบปรับระดับได้

 • ฝึกการทรงตัว ยืน และการเดิน 
 • ช่วยพยุงน้ำหนัก
 • กระตุ้นให้ร่างกายผู้ป่วยสั่งการให้เกิดการควบคุมความสมดุลของร่างกายและช่วยในการเดิน 
 • ป้องกันการล้ม

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วย Ceiling Hoist ได้แก่ 

 • ผู้สูงอายุ 
 • ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง 
 • ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่งท่อน 
 • ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัว 
 • ผู้ป่วยทางระบบประสาท 
 • ผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่มีภาวะอ่อนแรง ไม่สามารถลงน้ำหนักได้

Hand Rehabilitation Training 9) HAND REHABILITATION TRAINING เครื่องบริหารแขนและข้อมือ

 • ฝึกการเคลื่อนไหว เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อแขนและมือ 
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำกิจวัตรประจำวันต่าง ๆ 
 • ระบบ Visual Feedback ช่วยกระตุ้นการตอบสนอง การรับรู้ ด้วยโปรแกรมที่ช่วยในการฝึกของผู้ป่วย 
 • ปรับระดับความยากง่าย ด้วยการเพิ่มน้ำหนักตามโปรแกรมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคล ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมนักกิจกรรมบำบัด

ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการรักษาด้วย Hand Rehabilitation Training

 • ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสมองและระบบประสาท ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระดูกและข้อ ผู้สูงอายุ
 • คนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยเป็น COVID-19 แต่รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาด้านระบบต่าง ๆ อย่างเช่น ระบบหายใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และระบบสมองสามารถเข้าโปรแกรมนี้ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งมีทั้งแพทย์และนักกายภาพช่วยออกแบบแผนการรักษาและประเมินเป็นระยะ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย


สนใจแพ็กเกจ
คลิก แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)