แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-19

สิ้นสุด 31/12/2023
12,000 - 14,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

เพราะเราอยากให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการกลับมาใช้ชีวิตหลังหายจากโควิด-19 ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ จึงเตรียมชุดฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังหายจาก COVID-19 เพื่อฟื้นฟูการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ดียิ่งขึ้น โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัด พร้อมตรวจประเมินเพื่อออกแบบโปรแกรมฟื้นฟูร่างกายเฉพาะบุคคล อาทิ การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของระบบการหายใจ หัวใจและหลอดเลือด หรือเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเฉพาะส่วน โปรแกรมลดอาการปวด โปรแกรมเพิ่มสมรรถนะการรับรู้และความจำ รวมถึงโปรแกรมฟื้นฟูอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับปัญหาความบกพร่องทางสมรรถภาพร่างกาย เป็นต้น 

รายการ จำนวนเข้ารับบริการ (ครั้ง) ราคา (บาท)
Ultimate Rehab Service A
สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหลงเหลือในระบบใดระบบหนึ่งในร่างกาย การฟื้นฟูแต่ละครั้งใช้เวลา 1 – 1.5 ชั่วโมง
5 12,000

Ultimate Rehab Service B
สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหลงเหลือร่วมกันในหลายระบบในร่างกาย การฟื้นฟูแต่ละครั้งใช้เวลา 1 – 1.5 ชั่วโมง

5 14,000

แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19

แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19
แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19

แพ็กเกจฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังติดเชื้อ COVID-19


เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  2. รับบริการที่ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (ชั้น 3 อาคาร R)
  3. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนมารับบริการอย่างน้อย 1 วัน
  4. Package สามารถใช้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการวันแรก
  5. ราคาแพ็กเกจใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2310 3031 หรือ Add line : https://lin.ee/Y67spls
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R)

แชร์