ชุดตรวจ Privilege Health Check up

สิ้นสุด 31/12/2024
71,700 - 109,100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตารางรายละเอียดชุดตรวจ Privilege Health Check-up


ครอบคลุม เชิงลึก ทุกรายละเอียดการตรวจเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

 • ชุดตรวจ Privilege A ราคา 71,700 บาท (รายการตรวจ 51 – 57 รายการ)

 • ชุดตรวจ Privilege B ราคา 109,100 บาท (รายการตรวจ 70 – 75 รายการ)

   คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
 • ชุดตรวจสุขภาพ Check-Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
 • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนรับการ ตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 5 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
 • สำหรับชุด Privilege B เนื่องจากมีรายการตรวจทางพันธุกรรมจะทราบผลตรวจประมาณ 5 สัปดาห์หลังจากวันที่มาตรวจ
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
เงื่อนไขในการรับบริการ
 • ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
 • รายการตรวจขึ้นอยู่กับเพศและประเภทชุดตรวจ
 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการอย่างน้อย 5 วัน ที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ โทร. 0 2755 1591, 0 2310 3284 
สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์