ชุดตรวจ Privilege Health Check up

สิ้นสุด 31/12/2023
65,000 - 99,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตารางรายละเอียดชุดตรวจ Privilege Health Check-up


ครอบคลุม เชิงลึก ทุกรายละเอียดการตรวจเหมาะกับคุณโดยเฉพาะ โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

  • ชุดตรวจ Privilege A ราคา 65,000 บาท (รายการตรวจ 51 – 57 รายการ)
  • ชุดตรวจ Privilege B ราคา 99,000 บาท (รายการตรวจ 70 – 75 รายการ)


คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
  • ชุดตรวจสุขภาพ Check-Up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนรับการ ตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 5 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
เงื่อนไขในการรับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
  • รายการตรวจขึ้นอยู่กับเพศและประเภทชุดตรวจ
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการอย่างน้อย 5 วัน ที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ โทร. 0 2755 1591, 0 2310 3284 หรือ Integrated Care Center โทร. 0 2308 7083
สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์