ชุดตรวจ Privilege Health Check-up (สำหรับผู้หญิง)

สิ้นสุด 31/12/2024
71,700 - 109,100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

No.

รายการตรวจ

Privilege A

Privilege B

1

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด

Complete Blood Count)

2

ตรวจหมู่เลือด

ABO Group for Haematology

3

Rh Group for Haematology

4

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด

Glucose (Fasting)

5

ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

Glycated Hb (HbA1c)

6

ตรวจการทำงานของไต

Blood Urea Nitrogen

7

Creatinine (plus GFR)

8

ตรวจหาระดับกรดยูริค

Uric Acid

9

ตรวจระดับไขมันในเลือด

ตรวจหาระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด

Cholesterol

10

ตรวจหาะดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด

Triglycerides

11

ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง

HDL- Cholesterol

12

ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ

LDL- Cholesterol

13

ตรวจการทำงานของตับ

Alkaline Phosphatase

14

GGT (Gamma-GT)

15

Bilirubin

16

Total Protein

17

ALT (SGPT)

18

AST (SGOT)

19

ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์

Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

20

Free T3 (Triiodothyronine Free)

21

Free T4 (Thyroxine Free)

22

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์

Urine Examination

23

ตรวจอุจจาระ

Stool Examination

24

ตรวจระดับฮอรโมนเพศชาย

Testosterone

25

Free Testosterone

26

ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด

Electrolyte (Na ,K ,Cl ,CO2)

27

ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด

Calcium

28

ตรวจระดับฟอสเฟตในเลือด

Inorganic phosphate

29

การตรวจเกี่ยวกับธาตุเหล็กในร่างกาย

TIBC (Total Iron Binding Capacity )

30

Ferritin

31

การตรวจระดับสารการอักเสบในร่างกาย

CRP (C-Reactive Protein High Sens.)

32

การตรวจหาระดับโฮโมซีสเทอีนในเลือด

Homocysteine

33

ตรวจระดับวิตามินบี 12

Vitamin B12

34

ตรวจระดับวิตามินดี

Vitamin D ( 25- Hydroxy vitamin D total )

35

Genetic

การตรวจประเมินความเสี่ยงโรคมะเร็งด้วยชุดตรวจหาสารพันธุกรรม

SPOT-MAS multi-cancer screening (Gene Solutions)

36

TUMOR Marker

สารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร

CA 19-9 (Digestive Tract)

37

สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม

CA 15-3

38

สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

CEA (Carcinoembryonic Antigen)

39

สารบ่งชีมะเร็งตับ

AFP (Alpha Fetoprotein)

40

สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

Free PSA

41

สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

CA125

42

Hepatitis Profile

การตรวจไวรัสตับอักเสบเอ

Hepatitis A Antibody (IgG/IgM)

43

การตรวจเชื้อไวรัสบอักเสบซี

HCV Antibody (Anti HCV) (Anti Hepatitis C)

44

การตรวจไวรัสตับอักเสบบี

Hbs Ag (Hbs Antigen)

45

HBs Antibody (Anti-HBs)

46

HBc Antibody (Anti-HBc)

47

Hormone

Lutinizing Hormone (LH)

48

Folicle Stimulating Hormone (FSH)

49

Progesterone

50

Estradiol (E2)

51

Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS) (Immulite)

52

IGF1

53

IGFBP3

54

Cortisol

55

Insulin

56

Micronutrient

Folate (Serum)

57

Magnesium

58

การตรวจหัวใจและหลอดเลือด

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG (ECG Cardiac) (Package)

59

ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด

CK-Vascular Screening (ABI) (P)

60

ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง

Carotid Doppler (P) (ศูนย์สมอง)

61

ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน

Exercise Stress Test (EST) (Package)

62

ตรวจประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจ

Echocardiogram

63

การตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

CV CT Calcium Scoring

64

ตรวจสมองและหลอดเลือดสมอง

ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสมอง หลอดเลือดสมองและหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอไปเลี้ยงสมอง

MRI,MRA brain and Carotid

65

CT chest Low dose

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอกด้วยปริมาณรังสีต่ำ

Package screening for lung cancer with low dose CT

66

การตรวจทางรังสี

เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

Chest PA

67

อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน

Ultrasound Upper Abd. (Liver,Pan,Gall)

อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง

Ultrasound Lower Abd.

68

ตรวจภาวะกระดูกพรุน Lumbar-Hip

Bone Dens Lumbar Hip

69

 

Bone Dens Whole Body

70

เอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวนด์

Mammograms with Ultrasound Breast Both-Side

71

(Liquid base pap smear +HPV)

ตรวจมะเร็งปากมดลูกและไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

Package HPV High risk mRNA test (APTIMA HPV)

Pap smear,Thin Prep method (BGH)

ค่าแพทย์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก

72

Hearing

ตรวจคัดกรองการได้ยิน

Hearing Screen (P)

73

Eye Screening with opthalmologist and fundus camera

ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์

ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพตา (PE ตา)

74

การตรวจร่างกายและแจ้งผลโดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ

DF (PE) Check up

75

การให้คำปรึกษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

ค่าแพทย์ตรวจ ATAG

76

การให้คำปรึกษาโดยนักโภชนาการ

ค่าปรึกษานักโภชนาการ (Nutrition Consultation)

Total price (บาท)

105,331

163,070

Package price (บาท)

71,700

109,100

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
  • ชุดตรวจสุขภาพ Check-up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการ ตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 5 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • สำหรับชุด Privilege B เนื่องจากมีรายการตรวจทางพันธุกรรมจะทราบผลตรวจประมาณ 5 สัปดาห์หลังจากวันที่มาตรวจ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
เงื่อนไขในการรับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
  • รายการตรวจขึ้นอยู่กับเพศและประเภทชุดตรวจ
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการอย่างน้อย 5 วัน ที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ โทร. 0 2755 1591, 0 2310 3284

ตารางรายละเอียดชุดตรวจ Privilege Health Check-up


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์