ชุดตรวจ Privilege Health Check-up (สำหรับผู้ชาย)

สิ้นสุด 31/12/2023
65,000 - 99,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

No. รายการตรวจ Privilege A   Privilege B
1 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด Complete Blood Count)  ●   ● 
2 ตรวจหมู่เลือด ABO Group for Haematology   ●   ● 
3 Rh Group for Haematology   ●   ● 
4 ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด Glucose (Fasting)   ●   ● 
5 ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด Glycated Hb (HbA1c)   ●   ● 
6 ตรวจการทำงานของไต Blood Urea Nitrogen   ●   ● 
7 Creatinine (plus GFR)   ●   ● 
8 ตรวจหาระดับกรดยูริค Uric Acid  ●   ● 
9 ตรวจระดับไขมันในเลือด ตรวจหาระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด Cholesterol  ●   ● 
10 ตรวจหาะดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglycerides  ●   ● 
11 ตรวจหาไขมันความหนาแน่นสูง HDL – Cholesterol  ●   ● 
12 ตรวจหาไขมันความหนาแน่นต่ำ LDL – Cholesterol  ●   ● 
13 ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase   ●   ● 
14 GGT (Gamma-GT)   ●   ● 
15 Bilirubin   ●   ● 
16 Total Protein   ●   ● 
17 ALT (SGPT)   ●   ● 
18 AST (SGOT)   ●   ● 
19 ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์ Thyroid Stimulating Hormone (TSH)   ●   ● 
20 Free T3 (Triiodothyronine Free)   ●   ● 
21 Free T4 (Thyroxine Free)  ●   ● 
22 ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Examination  ●   ● 
23 ตรวจอุจจาระ Stool Examination  ●   ● 
24 ตรวจระดับฮอรโมนเพศชาย Testosterone  ●   ● 
25 Free Testosterone   ●   ● 
26 ตรวจระดับเกลือแร่ในเลือด Electrolyte (Na ,K ,Cl ,CO2)  ● 
27 ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium  ● 
28 ตรวจระดับฟอสเฟตในเลือด Inorganic phosphate  ● 
29 การตรวจเกี่ยวกับธาตุเหล็กในร่างกาย TIBC (Total Iron Binding Capacity )  ● 
30 Ferritin  ● 
31 การตรวจระดับสารการอักเสบในร่างกาย CRP (C-Reactive Protein High Sens.)  ● 
32 การตรวจหาระดับโฮโมซีสเทอีนในเลือด Homocysteine  ● 
33 ตรวจระดับวิตามินบี 12 Vitamin B12  ●   ● 
34 ตรวจระดับวิตามินดี Vitamin D ( 25- Hydroxy vitamin D total )  ●   ● 
35 Genetic การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรม Genetic Health Screening  ● 
36 TUMOR Marker สารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร CA 19-9 (Digestive Tract)   ●   ● 
37 สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 15-3 
38 สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA (Carcinoembryonic Antigen)   ●   ● 
39 สารบ่งชีมะเร็งตับ AFP (Alpha Fetoprotein)   ●   ● 
40 สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก Free PSA   ●   ● 
41 สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125 
42 Hepatitis Profile การตรวจไวรัสตับอักเสบเอ Hepatitis A Antibody (IgG/IgM)   ●   ● 
43 การตรวจเชื้อไวรัสบอักเสบซี HCV Antibody (Anti HCV) (Anti Hepatitis C)   ●   ● 
44 การตรวจไวรัสตับอักเสบบี Hbs Ag (Hbs Antigen)   ●   ● 
45 HBs Antibody (Anti-HBs)   ●   ● 
46 HBc Antibody (Anti-HBc)   ●   ● 
47 Hormone Lutinizing Hormone (LH)  ● 
48 Folicle Stimulating Hormone (FSH)  ● 
49 Progesterone
50 Estradiol (E2)
51 Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEAS) (Immulite)  ● 
52 IGF1  ● 
53 IGFBP3  ● 
54 Cortisol  ● 
55 Insulin  ● 
56 Micronutrient Folate (Serum)  ● 
57 Magnesium  ● 
58 การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG (ECG Cardiac) (Package)  ●   ● 
59 ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด CK-Vascular Screening (ABI) (P)  ●   ● 
60 ตรวจหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง Carotid Doppler (P) (ศูนย์สมอง)  ●   ● 
61 ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน Exercise Stress Test (EST) (Package)  ● 
62 ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการออกกำลังกาย Echo (Package)   ● 
Exercise Stress Test (EST) (Package) 
63 การตรวจหาคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ CV CT Calcium Scoring  ●   ● 
64 CT chest Low dose การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณทรวงอกด้วยปริมาณรังสีต่ำ Package screening for lung cancer with low dose CT  ●   ● 
65 การตรวจทางรังสี เอกซเรย์ปอดและหัวใจ Chest PA  ●   ● 
66 อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนบน Ultrasound Upper Abd.(Liver,Pan,Gall)  ●   ● 
อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องส่วนล่าง Ultrasound Lower Abd.  ●   ● 
67 ตรวจภาวะกระดูกพรุน Lumbar-Hip Bone Dens Lumbar Hip    
68   Bone Dens Whole Body  ●   ● 
69 เอกซเรย์เต้านมด้วยเครื่องดิจิตอลและอัลตราซาวนด์ Mammograms with Ultrasound Breast Both-Side
70 (Liquid base pap smear +HPV) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก Package HPV High risk mRNA test (APTIMA HPV)
Pap smear,Thin Prep method (BGH) 
ค่าแพทย์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก
71 Hearing ตรวจคัดกรองการได้ยิน Hearing Screen (P)  ●   ● 
72 Eye Screening with opthalmologist and fundus camera ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์ ค่าแพทย์ตรวจสุขภาพตา(PE ตา)  ●   ● 
73 การตรวจร่างกายและแจ้งผลโดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ DF (PE) Check up  ●   ● 
74 การให้คำปรึกษาโดยแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย ค่าแพทย์ตรวจ ATAG   ●   ● 
75 การให้คำปรึกษาโดยนักโภชนาการ ค่าปรึกษานักโภชนาการ (Nutrition Consultation)  ●   ● 
อัตราค่าบริการปกติ (บาท) 93,995 141,945
อัตราค่าบริการแพ็กเกจ (บาท) 65,000 99,000
คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ
  • ชุดตรวจสุขภาพ Check-up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น
  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง ก่อนรับการ ตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 5 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร.1719
  • สำหรับชุด Privilege B เนื่องจากมีรายการตรวจทางพันธุกรรมจะทราบผลตรวจประมาณ 5 สัปดาห์หลังจากวันที่มาตรวจ
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
เงื่อนไขในการรับบริการ
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์แล้ว
  • รายการตรวจขึ้นอยู่กับเพศและประเภทชุดตรวจ
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการอย่างน้อย 5 วัน ที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ โทร. 0 2755 1591, 0 2310 3284 

ตารางรายละเอียดชุดตรวจ Privilege Health Check-up


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์