แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

สิ้นสุด 31/12/2023
4,400 - 28,800 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ตารางรายละเอียดแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลกรุงเทพ ปี 2566


แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง

Famale Check up


แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย

Male Check up


เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ
COVID-19
และรักษาระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing)

กรุณานัดหมายล่วงหน้า 3 วันก่อนมารับบริการ

เพื่อลดการแพร่เชื้อ การตรวจที่ยังไม่สามารถให้บริการในขณะนี้ คือ การเป่าปอด ให้เก็บไว้มาตรวจในภายหลัง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  • ชุดตรวจสุขภาพ Check-up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น 
  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

สั่งซื้อชุดตรวจสุขภาพออนไลน์ราคาพิเศษ ได้ที่

Shopee : BangkokHospital_Official


health-design-center
สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์