แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive Check-up (Non EST) - (สำหรับผู้หญิง อายุระหว่าง 40 - 50 ปี)

สิ้นสุด 31/12/2023
18,200 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Executive Check-up (Non EST) – (สำหรับผู้หญิง อายุระหว่าง 40 – 50 ปี) ราคา 18,200 บาท

การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ การหาค่าดัชนีมวลกาย

การตรวจร่างกายโดยแพทย์

ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์

ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยสูตินรีแพทย์

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด

ตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด

ตรวจหาระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ 

ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด

ตรวจการทำงานของไต: BUN

ตรวจการทำงานของไต: Creatinine

ตรวจการทำงานของไต: eGFR

ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด

ตรวจสมรรถภาพตับ: SGPT

ตรวจสมรรถภาพตับ: SGOT

ตรวจสมรรถภาพตับ: GGT

ตรวจสมรรถภาพตับ: Alkaline Phosphatase

ตรวจสมรรถภาพตับ: Total Protein

ตรวจสมรรถภาพตับ: Bilirubin

ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์: TSH

ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง: มะเร็งลำไส้

ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง: มะเร็งตับ

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์

การตรวจทางรังสี: เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

การตรวจทางรังสี: อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด


การตรวจทางรังสี: เอกซเรย์มะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลและอัลตราซาวนด์

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด

สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ

คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการปกติ (บาท) 45,541
อัตราแพ็กเกจ (บาท) 18,200
ระยะเวลาในการให้บริการ 4 – 5 ชม.

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  • ชุดตรวจสุขภาพ Check-up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น 
  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง

Famale Check up


แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย

Male Check up


ตารางรายละเอียดแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลกรุงเทพ ปี 2566


สั่งซื้อชุดตรวจสุขภาพออนไลน์ราคาพิเศษ ได้ที่

Shopee : BangkokHospital_Official


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์