แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Advanced Check-up - (สำหรับผู้หญิง อายุระหว่าง 30 - 40 ปี)

สิ้นสุด 31/12/2024
12,300 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Advanced Check-up – (สำหรับผู้หญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี) ราคา 12,300 บาท

การตรวจวัดพื้นฐาน การวัดสัญญาณชีพ การหาค่าดัชนีมวลกาย

การตรวจร่างกายโดยแพทย์

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด

ตรวจหาระดับน้ําตาลในเลือด

ตรวจหาระดับน้ําตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ 

ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในเลือด

ตรวจการทำงานของไต: BUN

ตรวจการทำงานของไต: Creatinine

ตรวจการทำงานของไต: eGFR

ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด

ตรวจสมรรถภาพตับ: SGPT

ตรวจสมรรถภาพตับ: SGOT

ตรวจสมรรถภาพตับ: Alkaline Phosphatase

ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์

การตรวจทางรังสี: เอกซเรย์ปอดและหัวใจ

การตรวจทางรังสี: อัลตราซาวนด์อวัยวะช่องท้องทั้งหมด


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

ตรวจวัดการแข็งตัวของหลอดเลือด

สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ

คูปองอาหาร

อัตราค่าบริการปกติ (บาท) 24,620
อัตราแพ็กเกจ (บาท) 12,300
ระยะเวลาในการให้บริการ 3 – 4 ชม.

คำแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพ

  • ชุดตรวจสุขภาพ Check-up สามารถใช้สำหรับผู้รับบริการผู้ป่วยนอก (OPD) และผู้รับบริการที่ช่วยเหลือตัวเองได้เท่านั้น 
  • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ (ดื่มน้ำเปล่าได้)
  • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 7 วัน หากท่านไม่สามารถมารับการตรวจได้ตามวันนัดหมาย กรุณาแจ้งทาง Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อ Contact Center โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
  • ราคาดังกล่าวเฉพาะคนไทยเท่านั้น
  • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง

Famale Check up


แพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ชาย

Male Check up


ตารางรายละเอียดแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลกรุงเทพ ปี 2567


สั่งซื้อชุดตรวจสุขภาพออนไลน์ราคาพิเศษ ได้ที่

Shopee : BangkokHospital_Official


 

สอบถามเพิ่มเติมที่
เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์
ชั้น 5 อาคาร R (Rehabilitation)
เปิดให้บริการทุกวันเวลา 07.00 น. – 15.00 น.

แชร์