The Super Generation เสริมพลังสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จสุขภาพดีทุกช่วงวัย

5 นาทีในการอ่าน
The Super Generation เสริมพลังสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จสุขภาพดีทุกช่วงวัย

แชร์

ในแต่ละช่วงชีวิตย่อมมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องดึงศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่เต็มพลัง แต่อุปสรรคสำคัญที่ทำให้ไปถึงเป้าหมายช้าหรืออาจไปไม่ถึงเลยคือร่างกายที่มีโรครุมเร้า การดูแลใส่ใจร่างกายจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการป้องกันก่อนเกิดโรคถือเป็นกุญแจสำคัญของทุกคน ไม่ว่าจะเพศไหนวัยใดควรให้ความสำคัญกับการป้องกันโรค เพราะไม่เพียงช่วยให้สุขภาพดี ห่างไกลจากความเสื่อมตามวัย ก้าวสู่ความสำเร็จตามที่ตั้งใจ ยังเต็มไปด้วยความสุขในทุกช่วงวัยของชีวิต

 

The Super Generation เสริมพลังสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จสุขภาพดีทุกช่วงวัย

 

POWER OF GENIUS 

พลังความฉลาด

สุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานที่ดีของการเจริญเติบโต ตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 15 ปีเป็นช่วงเวลาแห่งพัฒนาการสมองของชีวิต เพราะฉะนั้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและดูแลพัฒนาการที่เหมาะสมเพื่อให้เจ้าตัวเล็กคิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็นคือสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ไม่ควรละเลยเพื่อความสำเร็จในอนาคต

 

วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรค

เจ้าตัวเล็กจำเป็นต้องได้รับวัคซีนขั้นพื้นฐานสำหรับเด็ก ตามที่แพทย์แนะนำในแต่ละช่วงอายุเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ อาทิ วัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น เพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงห้ามละเลย เพราะการที่ลูกป่วยย่อมทำให้พัฒนาการในด้านต่าง ๆ หยุดชะงักและอาจต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่

(แพคเกจวัคซีนที่จำเป็นสำหรับเด็กอายุ 1-8 เดือน)

 

 

พัฒนาทักษะสมองเติบโตอย่างมีคุณภาพ

การฝึกทักษะสมองให้เจ้าตัวเล็ก ช่วยฝึกการคิดระดับสูงของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำ  ทำให้บริหารจัดการตนเองได้ในขั้นสูง มีสมาธิในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิต 

(แพคเกจ SMART KIDS EXPRESS PROGRAM)

 


The Super Generation เสริมพลังสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จสุขภาพดีทุกช่วงวัย

 

POWER OF STAR CATCHER

พลังความฝัน

พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่อาชีพที่ใฝ่ฝัน ช่วงวัยรุ่นตั้งแต่อายุ 15 จนถึง 22 ปีเป็นช่วงวัยที่เต็มไปด้วยพลังความฝัน ใช้ร่างกายอย่างเต็มที่ ทำให้บางครั้งขาดการดูแลตนเอง เกิดปัญหาสุขภาพตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรคกรดไหลย้อน โรคภูมิแพ้ หรือโรคร้ายที่คาดไม่ถึง จึงควรเริ่มใส่ใจตรวจเช็กสุขภาพ หากมีกรรมพันธุ์คนในครอบครัวมีประวัติโรคหัวใจควรตรวจเช็กการทำงานของหัวใจจะได้รู้ทันรับมือได้ถูก

 

ตรวจมะเร็งตั้งแต่แรกเริ่ม

ไม่ว่าอายุเท่าไรก็เสี่ยงมะเร็งได้ เพราะฉะนั้นการตรวจคัดกรองมะเร็งระยะแรกเริ่ม จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัว สามารถตรวจเพื่อเฝ้าระวังในระยะยาว ทั้งมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ มะเร็งปอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งตับ มะเร็งรังไข่ มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น โดยการตรวจมีหลายวิธีที่มีประสิทธิภาพ ป้องกันและรักษาได้ทันท่วงที

(แพคเกจ ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งระยะแรกเริ่ม)

 


The Super Generation เสริมพลังสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จสุขภาพดีทุกช่วงวัย

 

POWER OF ACHIEVER

พลังความรู้

พลังความรู้ช่วยต่อยอดผลงานและความสำเร็จในอาชีพ เมื่อเข้าสู่วัยแห่งการทำงานและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 23 ถึง 39 ปี เป็นช่วงวัยที่ต้องใช้ความรู้ที่มีมาสร้างสรรค์ผลงานและเป็นช่วงวัยแห่งการสร้างครอบครัวจึงเต็มไปด้วยภาระหน้าที่มากมาย หากดูแลตัวเองได้ดี ใส่ใจตรวจเช็กสุขภาพทุกปี ย่อมช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น 

 

ตรวจก่อนแต่งสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ของทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนมีบุตรและคัดกรองโรคที่อาจจะสืบทอดสู่บุตรเพื่อหาทางรับมือเป็นเรื่องสำคัญ ช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงในระยะยาว นอกจากนี้คุณผู้หญิงควรฉีดวัคซีน HPV วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ที่ทำให้เซลล์ปากมดลูกอักเสบเรื้อรังและเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็ง

(แพคเกจชุดตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์)

 

 

ปวดศีรษะไมเกรนป้องกันได้

ไมเกรน เป็นโรคทางระบบสมองที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต โดยพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 2 – 3 เท่า ปัจจัยเสี่ยง เช่น ความเครียด พักผ่อนไม่เพียงพอ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน หรือ แอลกอฮอล์ แสงสว่าง อุณหภูมิ  รวมถึงระดับฮอร์โมนเพศหญิงเมื่อมีประจำเดือน  ยาป้องกันไมเกรนชนิดรับประทานช่วยลดความถี่และความรุนแรงของไมเกรนได้ แต่ปัจจุบันมียาฉีดใต้ผิวหนังกลุ่ม CGRP Monoclonal Antibody ที่ฉีดแต่ละครั้ง มีฤทธิ์การป้องกันได้นานประมาณ 1 เดือน ลดการเกิดไมเกรนซ้ำและลดการใช้ยาโดยไม่จำเป็น โดยยาสามารถป้องกันไมเกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเฉพาะผู้ป่วยไมเกรนชนิดเรื้อรังหรือไม่ตอบสนองต่อยาป้องกันอื่น ๆ อย่าให้ชีวิตสะดุดเพราะไมเกรน

(แพคเกจ CGRP Monoclonal Antibody)

 


The Super Generation เสริมพลังสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จสุขภาพดีทุกช่วงวัย

 

POWER OF LEADER

พลังความคิด

ความสมดุลของชีวิต การจัดการชีวิตอย่างเป็นระบบ ควบคุมและประเมินความเสี่ยงในทุกเรื่องคือสิ่งที่วัยผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุ 40 ถึง 54 ปีให้ความสำคัญ วัยนี้จึงต้องใช้พลังความคิดวิเคราะห์และตัดสินใจในการจัดการเรื่องต่าง ๆ พร้อมรับมือกับเรื่องที่ไม่คาดคิดของตัวเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นช่วงวัยที่ความเสื่อมเริ่มเข้ามาเยี่ยมเยือน หากขาดการดูแลตนเองอาจนำไปสู่โรคเรื้อรัง การป้องกันก่อนเกิดโรคด้วยการตรวจเช็กสุขภาพทุกปีจึงมีความสำคัญมาก เพราะเพิ่มโอกาสในการรักษาและหายจากโรคได้โดยเร็ว

ความเสื่อมที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายในวัยนี้มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น จอประสาทตาเสื่อม ท้องผูกเรื้อรัง
รูมาตอยด์ เนื้องอกมดลูก นิ่วในถุงน้ำดี ปัญหาการนอนหลับ ไปจนถึงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด ควรต้องใส่ใจและหมั่นสังเกตความผิดปกติอย่างใกล้ชิด ตรวจเช็กทันทีเมื่อมีอาการ นอกจากนี้ปัญหาเกี่ยวกับฟันที่อาจสร้างความกังวลใจในเรื่องความสวยงาม การจัดฟันแบบใสไร้เหล็กและเคลือบผิวฟันให้สวยน่ามองช่วยเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อีกครั้ง

 

ครรภ์แม่ต้องดูแลตั้งแต่วันแรก

เวลาที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องได้รับการดูแลที่ถูกต้อง แพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จึงมีความสำคัญมากในการดูแลครรภ์เชิงลึก ตั้งแต่การตรวจหาความเสี่ยง อัลตราซาวนด์ดูความสมบูรณ์ของทารก ประเมินการรักษา ป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น ให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คุณแม่และเจ้าตัวน้อยมีสุขภาพที่แข็งแรงลืมตาดูโลกอย่างราบรื่น

(โปรแกรมพร้อมดูแลว่าที่คุณแม่ทุกย่างก้าว)

 


The Super Generation เสริมพลังสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จสุขภาพดีทุกช่วงวัย

 

POWER OF CONQUESTS

พลังความมั่นคง

ความสุขในการอยู่กับคนที่รักและได้ท่องเที่ยวไปตามที่ต่าง ๆ คือสิ่งที่ผู้สูงวัยตั้งแต่อายุ 55 ถึง 72 ปีต้องการหลังจากใช้ร่างกายมาอย่างเต็มที่ ช่วงวัยนี้เป็นเวลาที่ชีวิตมีพลังความมั่นคงและความชัดเจน พร้อมวางแผนในช่วงบั้นปลายอย่างรอบคอบ ร่างกายเริ่มเสื่อมและถดถอย จำเป็นที่จะต้องตรวจเช็กสุขภาพอย่างละเอียดเพื่อป้องกันก่อนเกิดโรค หากเป็นโรคต้องทำการรักษาอย่างทันท่วงที รู้เร็ว รักษาเร็ว เพิ่มโอกาสหายได้ หากมีโรคเรื้อรังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เฉพาะทางและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 

ความถดถอยที่เกิดขึ้นในช่วงสูงวัยนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รากฟันเทียม ทำเพื่อทดแทนฟันที่เสียไป เบาหวานขึ้นตา โรคแทรกซ้อนทางตาที่พบในผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ โรคหลอดเลือดสมอง ปัญหาด้านความจำ รวมถึงโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งต่อมลูกหมาก นอกจากนี้การฉีดวัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงวัย อาทิ  วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรคปอดอักเสบ ไวรัสตับอักเสบ บี อีสุกอีใส งูสวัด เป็นต้น คือสิ่งที่ไม่ควรละเลยอย่างเด็ดขาด

 

ตรวจเช็กต้อหินก่อนสาย

ต้อหิน โรคที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ผู้สูงวัยเท่านั้น ปัจจุบันสามารถเกิดในวัย 40+ หรือผู้ที่มีสายตายาวหรือสั้นมาก มีคนในครอบครัวเป็นต้อหินมาก่อน ซื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ใช้เอง ความดันตาสูง เบาหวานขึ้นตา ปวดหัวไมเกรน หากมีต้อหินเฉียบพลันจะมีอาการปวดตา ตาแดง มองเห็นรุ้งรอบดวงไฟ หรือการมองเห็นแคบลงโดยไม่รู้ตัว ภัยเงียบที่ไม่มีอาการบอกล่วงหน้า แต่หากปล่อยไว้อาจร้ายแรงถึงขั้นตาบอดได้ หมั่นสังเกตตนเองหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคต้อโดยจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญ จะช่วยปกป้องดวงตาจากต้อหินเฉียบพลันได้                 

(แพคเกจผ่าตัดต้อหิน 1 ข้าง)

 

 

ลิ้นหัวใจซ่อมได้

โรคลิ้นหัวใจรั่ว มักพบในผู้สูงอายุ เกิดจากลิ้นหัวใจเสื่อมสภาพ ทำให้ลิ้นหัวใจเปิดและปิดไม่สนิท อาจร้ายแรงถึงหัวใจวายได้ถ้าไม่รีบรักษา ส่วนใหญ่มักเกิดกับลิ้นหัวใจไมตรัล สามารถรักษาได้โดยผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ และเปลี่ยนลิ้นหัวใจ สิ่งสำคัญในการรักษาไม่ว่าจะเป็นการซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจคือ ประสบการณ์ ความชำนาญของแพทย์ เพื่อให้คนไข้ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

(แพคเกจผ่าตัดซ่อมหรือเปลี่ยนลิ้นหัวใจ)

 

THE SUPER GENERATION

เสริมพลังสร้างศักยภาพสู่ความสำเร็จสุขภาพดีทุกช่วงวัย

 


ติดต่อสอบถาม
โรงพยาบาลกรุงเทพ 
โทร. 1719
E-mail: info@bangkokhospital.com

แชร์