Skip to main content
ปิด

ค้นหาแพทย์

ไม่แน่ใจว่าคุณรู้สึกอย่างไร ?

คุณสามารถ นัดหมายแพทย์ โดยไม่ต้องค้นหาแพทย์

การนัดหมายแพทย์นี้ ไม่เหมาะสมในกรณีจำเป็นฉุกเฉิน
และไม่สามารถทำในวันเดียวกันกับวันเข้าพบแพทย์
ในกรณีฉุกเฉินโปรดติดต่อผ่านเบอร์โทรศัพท์ +662 310 3000 หรือ 1719 (เบอร์ติดต่อท้องถิ่น)
CLOSE
 
ปิด
ค้นหาแพทย์
นัดหมายแพทย์
ศูนย์แจ้งเตือน
หน้าหลัก
ศูนย์รักษาโรค
ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย
ข้อมูลสุขภาพ
เกี่ยวกับเรา
ซื้อโปรโมชั่นแพคเกจออนไลน์
ปิด

แพคเกจ Smart Kids Express Program

Smart Kids Express Program

Smart Kids Express Program โปรแกรมพัฒนาทักษะสมอง (แบบกลุ่ม) สำหรับเด็กสมาธิสั้น อายุ 4-6 ปีขึ้นไป เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions) ฝึกกระบวนทางความคิด ความรู้สึก การกระทำ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆ โดยทีมสหสาขาวิชาชีพทั้งกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา พัฒนาการ เป็นต้น...เพื่อความสำเร็จของเด็กในอนาคต

ราคาแพคเกจ 26,000 บ. (รวมทั้งหมด 8 ครั้ง) 
วันนี้ – 31 ธ.ค. 62


สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คลีนิกพัฒนาการเด็ก
โทร. 0 2755 1213 หรือ โทร. 1719
อีเมล: info@bangkokhospital.com