แนวทางการรักษานิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในท่อน้ำดีในครั้งเดียว

1 นาทีในการอ่าน
แนวทางการรักษานิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในท่อน้ำดีในครั้งเดียว

แชร์

นพ.นิวัติ อินทรวิเชียร รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพร่วมงาน  GROUP INTERVIEW “แนวทางการรักษานิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในท่อน้ำดีในครั้งเดียว โดยเทคโนโลยีการส่องกล้อง (ERCP) และผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (LC)” เพื่อลดความเสี่ยงและจำนวนครั้งทางวิสัญญีในการดมยาสลบ ระยะเวลาการฟื้นตัวสั้นลง กลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วขึ้น ลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล โดยมี พ.อ.รศ.นพ.ธัญญ์ อิงคะกุล ศัลยแพทย์ด้านผ่าตัดผ่านกล้องโรคตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี ศูนย์ศัลยกรรม และ นพ.อรุณ ศิริปุณย์ อายุรแพทย์ด้านการส่องกล้องเพื่อการรักษา (Therapeutic Endoscopy) ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ร่วมให้ข้อมูลกับสื่อมวลชน และสาธิตการใช้เครื่องมือเพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในท่อน้ำดี  พร้อมแนะนำการป้องกันโรคโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ผู้ป่วยควรลดอาหารประเภทของทอด ของมัน เน้นการรับประทานผักและปลามากขึ้น

แชร์