ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ

ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงการตรวจพิเศษทางระบบประสาท กระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และอวัยวะเพศ บริการการผ่าตัด เคมีบำบัด หรือรังสีรักษา นอกจากนี้ยังมีบริการรักษาโรคนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วที่ทันสมัย การผ่าตัดแปลงเพศ และการผ่าตัดเปลี่ยนไต


ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลกรุงเทพ หรือศูนย์ยูโรวิทยา

 1. คลินิกปัสสาวะเล็ดราด

  • โรคปัสสาวะผิดปกติ เช่น ปัสสาวะเล็ดราด หรือปัสสาวะไม่ออก มักพบในเพศหญิงอายุ 30 – 40 ปีขึ้นไปหลังคลอดบุตร 2 – 3 คน

  • ปัญหาปัสสาวะบนที่นอนในเด็ก 4 – 5 ขวบ

  • โรคทางเดินปัสสาวะผิดปกติจากปัญหาระบบประสาท โรคไขสันหลัง

 2. คลินิกต่อมลูกหมาก

  • โรคต่อมลูกหมากโต รักษาโดยกรีนไลท์ พีวีพี เลเซอร์

 3. คลินิกโรคนิ่ว

  • โรคนิ่วในทางเดินปัสสาวะ รักษาด้วยเครื่องสลายนิ่ว

 4. คลินิกเนื้องอกทางเดินปัสสาวะ

  • โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งต่อมลูกหมาก

 5. คลินิกทางเดินปัสสาวะและโรคทั่วไป

  • โรคความผิดปกติแต่กำเนิดเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์

  • โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ เช่น ท่อปัสสาวะอักเสบในเพศชาย, กระเพาะปัสสาวะอักเสบในหญิง

 6. คลินิกสุขภาพเพศชาย (Men’s Health Clinic)  

  • ปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction, ED) เมื่อย่างเข้าวัยทองหรือสูงอายุ โดยเฉพาะ 50 – 60 ปีขึ้นไป

  • การผ่าตัดเปลี่ยนขนาด

 7. คลินิกโรคไตและผ่าตัดเปลี่ยนไต

  • โรคไตวายเรื้อรัง รักษาโดยการล้างไต (ไตเทียม) ล้างท้อง และการผ่าตัดเปลี่ยนไต


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.