ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบไปด้วยไตและท่อไต 2 ข้าง กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ไตทำหน้าที่กรองของเสียจากเลือดเป็นน้ำปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะและขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก พบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย


จุดเด่นของเรา

 1. ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมการตรวจพิเศษและแยกออกเป็นสาขา ดังนี้
  • ตรวจการทำงานกระเพาะปัสสาวะ Urodynamic Study
  • ตรวจกระเพาะปัสสาวะด้วยกล้องส่องทางเดินปัสสาวะ Cystoscopy 
  • ตรวจมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยกล้องส่องทางเดินปัสสาวะและตัดชิ้นเนื้อ 
  • ตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากโดยการใช้ภาพเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 3 มิติ (MRI – MRI Fusion with Transrectal หรือ Trans perineal Ultrasound for Prostate Biopsy)
 2. ศูนย์ตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลกรุงเทพให้การรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะแบบเต็มรูปแบบ โดยพิจารณาจากอาการของโรครวมถึง
  • โรคความผิดปกติแต่กำเนิด ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
  • โรคปัสสาวะเล็ดราดหรือปัสสาวะไม่ออก
  • โรคทางเดินปัสสาวะจากปัญหาระบบประสาท
  • โรคกระเพาะปัสสาวะไม่บีบตัวจากปัญหาระบบประสาท
  • โรคมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  • โรคนิ่ว โรคการอักเสบในระบบทางเดินปัสสาวะ
  • โรคไตเรื้อรังหรือไตวาย

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.