ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ

ระบบทางเดินปัสสาวะประกอบไปด้วยไตและท่อไต 2 ข้าง กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ ไตทำหน้าที่กรองของเสียเป็นปัสสาวะและนำออกทางท่อไตสู่กระเพาะปัสสาวะและขับออกทางท่อปัสสาวะ ภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นปัญหาที่พบบ่อยทั้งในผู้ใหญ่และเด็ก โดยรวมพบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย


ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย พร้อมการตรวจพิเศษและแยกออกเป็นสาขา ดังนี้

 • ตรวจระบบประสาททางเดินปัสสาวะ (ยูโรไดนามิกส์)
 • ตรวจกระเพาะปัสสาวะด้วยกล้องส่องกระเพาะปัสสาวะ 
 • ตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก  
 • ตรวจมะเร็งกระเพาะปัสสาวะด้วยกล้องและตัดชิ้นเนื้อ 

ศูนย์ตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลกรุงเทพให้การรักษาเฉพาะโรคในระบบทางเดินปัสสาวะแบบเต็มรูปแบบ โดยพิจารณาจากอาการของโรครวมถึง

 • โรคความผิดปกติแต่กำเนิด ทางเดินปัสสาวะ และอวัยวะสืบพันธุ์
 • โรคปัสสาวะเล็ดราดหรือปัสสาวะไม่ออก
 • โรคทางเดินปัสสาวะจากปัญหาระบบประสาท
 • โรคประสาทกระเพาะปัสสาวะจากไขสันหลัง 
 • โรคต่อมลูกหมาก
 • โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • โรคมะเร็งในระบบทางเดินปัสสาวะ เช่น มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
 • โรคนิ่ว โรคการอักเสบในทางเดินปัสสาวะ
 • โรคไตเรื้อรังหรือไตวาย
 • โรคปัญหาทางเพศในผู้ชาย

สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคทางเดินปัสสาวะ
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 15.00 น.