ศูนย์ให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ทั้งแบบชนิดเรื้อรังและชนิดเฉียบพลันอย่างครบวงจร ประกอบด้วยขั้นตอนการวินิจฉัยและการรักษาด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญการเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยโรคไตในการประเมินการทำงานของระบบไต พร้อมให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อช่วยในการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ ชะลอการเสื่อมของไต และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากไตเสื่อม นอกจากนี้ยังให้การดูแลวินิจฉัยและรักษาภาวะผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ เช่น ภาวะเกลือแร่โซเดียมผิดปกติ (ทั้งต่ำและสูง), ภาวะเกลือแร่โพแทสเซียมผิดปกติ (ทั้งต่ำและสูง) เป็นต้น


ประกอบด้วย

 • การตรวจเลือดเพื่อประเมินการทำงานของไต
 • การตรวจเลือดประเมินภาวะแทรกซ้อนของโรคไต
 • การตรวจปัสสาวะเพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติ
 • การตรวจทางรังสีวิทยา ประกอบด้วย การอัลตราซาวนด์ไต (Renal Ultrasound), การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan), การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) รวมทั้งการตรวจทางนิวเคลียร์วิทยา (Renal Scan)
 • การเจาะชิ้นเนื้อไต (Kidney Biopsy)

การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต

 • การรักษาและควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรตไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต และภาวะโปรตีนที่รั่วออกทางปัสสาวะ
 • การรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ ความผิดปกติทางกระดูกและเมแทบอลิก และภาวะโลหิตจาง
 • การชะลอความเสื่อมของไตโดยการควบคุมอาหาร, การปฏิบัติตัว
 • การบำบัดทดแทนไต ได้แก่ การให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, การผ่าตัดปลูกถ่ายไต

การบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประกอบด้วย

 • การฟอกเลือดในภาวะวิกฤติ (Acute Hemodialysis)
 • การฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง (Chronic Hemodialysis)
 • การฟอกเลือดด้วยระบบน้ำบริสุทธิ์แบบประสิทธิภาพสูง (On-line Hemodiafiltration)
 • การเปลี่ยนถ่ายพลาสมา (Plasmapheresis)
 • การดูดซับสารพิษ (Hemoperfusion)

การบริการด้านการให้คำแนะนำผู้ป่วย

แพทย์ผู้ชำนาญการโรคไตและทีมสหสาขาร่วมกันดูแลผู้ป่วย โดยจัดให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วย เพื่อชะลอความเสื่อมของโรคไตเรื้อรังและป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ


สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์โรคไต
ชั้น 3 อาคาร C โรงพยาบาลกรุงเทพ
เปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 08.00 – 16.00 น.